JGI įgyvendinimo projektas „Atrask save“

Projekto „Atrask save“ tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Uždaviniai:

  1. padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, įgyvendinant  socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą;
  2. padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, organizuojant savanorystės veiklas;
  3. padidinti galimybes nepasirengusiam darbo rinkai jaunuoliui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę;
  4. įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia garantijas 16-29 m. bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia garantijas nedirbančiam ir nesimokančiam 15-29 m. jaunimui, neregistruotam teritorinėje darbo biržoje.

Projekto puslapis -  http://jaunimogarantijos.lt/lt

Informacija atnaujinta 2016 03 15.

Paieška