Kaip mus rasti?

Kas mes esame?

Kuo galime padėti?

Trispalvės Lietuvos jaunimas

JRD veiklos naujienos

2018-10-15
Kviečiame į mokomąjį vizitą apie mobilųjį darbą su jaunimu!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, š. m. lapkričio 8-9 d. Telšiuose, organizuoja mokomąjį vizitą apie mobilų darbą su jaunimu.

Diegiant naujas darbo su jaunimu formas, ypatingai svarbu būti susipažinusiam ne tik su teisine baze, bet ir pamatyti bent keletą sėkmingai veiklą įgyvendinančių įstaigų. Todėl š...

Bendrosios naujienos

2018-10-17
Sukurta priemonė antreprenerystės skatinimui

Europos komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development)  kartu parengė įrankį, skirtą skatinti antreprenerystę miestų, regionų ar valstybės lygmeniu, kuris artimiausiu metu bus prieinamas 24 skirtingomis kalbomis!

Politikos formuotojai ar interesų grupės gali at...

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

Darbo su jaunimu sistemos plėtra

JRD plėtoja įvairias darbo su jaunimu formas.

Savanoriškos veiklos skatinimas

Kuriame savanoriškos veiklos modelį visiems jauniems žmonėms Lietuvoje.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

86

Finansuotų projektų

879 375,86 €

Finansuotų projektų suma

524 050

Jaunų žmonių

1 492

"Atrask save" savanorių

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau