Kaip mus rasti?

Kas mes esame?

Kuo galime padėti?

Trispalvės Lietuvos jaunimas

JRD veiklos naujienos

2020-07-13
Kviečiame jaunimo darbuotojus registruotis į pažintinį vizitą Kroatijoje (rugsėjo 21-25 d.)

Kviečiame su jaunimu dirbančius asmenis registruotis į mokomąjį (pažintinį) vizitą – Kroatijoje.

Pažintinio vizito tikslai:

- susipažinti su Kroatijoje vystomu darbu su jaunimu;
- sužinoti apie jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą Kroatijos savivaldybėse;
- suprasti formaliojo ir neformalioj...

Bendrosios naujienos

2020-06-30
Galimybės dalyvauti mokymuose visiems, dirbantiems su jaunimu

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau - JTBA) kviečia dalyvauti mokymuose visus, dirbančius su jaunimu. 

Išvažiuojamieji mokymai:

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action. Registracija iki liepos...

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

Darbo su jaunimu sistemos plėtra

JRD plėtoja įvairias darbo su jaunimu formas.

Savanoriškos veiklos skatinimas

Kuriame savanoriškos veiklos modelį visiems jauniems žmonėms Lietuvoje.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau