Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginė algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius
(2019 m. IV ketv.)

2019 m. IV ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2018 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Departamento direktorius

1

3212

1855

Vyriausiasis patarėjas

1

2238

1722

Vyresnysis patarėjas

1

2136

1135

Vyriausiasis specialistas

3

1508

1017

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2019 m. IV ketv.)

2019 m. IV ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

 2018 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Vyriausiasis specialistas

3

635

384

Vyriausiasis patarėjas

2

1148

1179

Projektų ir programų vadovas

1

1389

945

 

2018 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2017 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2013 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2012 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2011 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2010 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Paieška