Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginė algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2020 m. III ketv.)

2020 m. III ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. II ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. I ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2019 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Departamento direktorius

1

3241

3231

3231

3157

Vyriausiasis patarėjas

1

2273

2273

2255

2198

Vyriausiasis specialistas

3

1522

1490

1459

1449

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2020 m. III ketv.)

2020 m. III ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. II ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. I ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

 2019 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Vyriausiasis specialistas

3

845

839

1259

1231

Vyriausiasis patarėjas

2

1803

1832

1913

1585

Vyresnysis patarėjas

1

1423

1355

1423

-

Projektų ir programų vadovas

1

1373

1433

1389

1302

 

2018 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2017 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2013 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2012 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2011 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2010 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Paieška