Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginė algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2021 m. III ketv.)

2021 m. III ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Departamento direktorius

1

3486

3241

Vyriausiasis patarėjas

1

2393

2269

Vyriausiasis specialistas

3

1871

1547

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2021 m. III ketv.)

2021 m. III ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Vyriausiasis patarėjas

2

2271

1864

Vyriausiasis specialistas

15

1483

1311

Specialistas

5

1467

1103

 

 

Paieška