JRD vidaus tvarkos taisyklės ir darbo reglamentas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos 2018 m. rugsėjo 11 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. 2V-144 (1.4) (  *.pdf ).

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas patvirtintas 2015 m. balandžio 30 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. 2V-79A-(1.4) (  *.pdf ).

Informacija atnaujinta 2018 09 13.

Paieška