Misija ir tikslai

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m. ( 2006 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 329 ).

JRD vizija - jaunimas – pilietiškos asmenybės, kuriančios sumanią Lietuvą

JRD misija - įvertinus visuomenės poreikius, įgyvendinti įrodymais grįstą pozityvią jaunimo politiką


JRD strateginiai tikslai:

  • įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje, vykdant bei plėtojant priemones jaunimo situacijai gerinti;
  • stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
  • užtikrinti nacionalinės jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu lygiu.


JRD uždaviniai:

  1. rengti ir įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones;
  2. analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę Lietuvoje;
  3. koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.
 
Informacija atnaujinta 2016 06 07.
Paieška