Žiniasklaidai

  • KAS YRA JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS?

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m. ( 2006 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 329 ).

JRD įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus.

Daugiau informacijos apie JRD tikslus, misiją bei vykdomas veiklas galima rasti čia .

  • KONTAKTAI ŽINIASKLAIDAI

Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Milda Petkevičiūtė
[email protected]
(8 5) 2497 117


Paieška