COVID 19 rekomendacijos

Atnaujinta 2020-08-01

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD), remdamasis Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktomis rekomendacijomis informuoja su jaunimu dirbančius asmenis dėl veiklų vykdymo nuo rugpjūčio 1 d. įstaigų patalpose.

Atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms, mobiliojo darbo ir darbo su jaunimu gatvėje komandoms darbui patalpose privaloma:

 • Dėvėti apsaugines kaukes. Tiek lankytojai, tiek darbuotojai susitikdami su jais turi dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugines kaukes, respiratorius ar kitas priemones. Informacija apie tokį reikalavimą turi būti nurodyta prie įstaigos įėjimo.
 • Laikytis saugaus atstumo. Kontaktas tarp darbuotojų ir lankytojų turi būti ribojamas išlaikant bent 1 metro atstumą.
 • Vėdinti patalpas. Patalpos vėdinamos ne rečiau kaip kartą per valandą, dažnai liečiami paviršiai, pavyzdžiui, durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos, turi būti valomos bent 2 kartus per dieną.

Rekomenduojame, atsižvelgiant į oro sąlygas, kaip įmanoma daugiau veiklų vasaros laikotarpiu vyksiančius užsiėmimus perkelti ir organizuoti lauke (pvz., finansavimo konkurso ribose numatyti krepšinio turnyrai, filmų vakarai, įstaigos suplanuotos šventės ar kita). 

Taip pat primename, jog prie įėjimo į įstaigą ir tualetus turi būti pakabinta priemonė rankoms dezinfekuoti, taip pat – rankų plovimo ir dezinfekavimo rekomendacijos.  Organizuojant darbuotojų susirinkimus ar pasitarimus uždarose patalpose, rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones. 

Vyriausybės tinklapio informacija.

 

Rekomenduojami bendrojo pobūdžio reikalavimai:

Maitinimo organizavimas, veiklos, užsiėmimai

Organizuojant maisto gaminimo edukacijas ar renginio metu vaišinant lankytojus labiausiai rekomenduojamas variantas – maistą patiekti į tą pačią patalpą, kur vyksta užsiėmimas. Maitinimo negalima organizuoti švediško stalo principu. 

Darbuotojų saugumui užtikrinti

Užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima:

 • matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;
 • darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis karštąja Koronaviruso linija 1808 dėl tolimesnių veiksmų arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
 • jeigu darbuotojų administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą Covid-19 infekciją apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
 • drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija. Izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

Vyriausybės tinklapio informacija.

Įstaigų vadovams rekomenduojama supažindinti jaunimo darbuotojus su pateiktomis rekomendacijomis ir nuspręsti dėl bendrų susitarimų įstaigos viduje bei apie tai informuoti lankytojus. Jeigu savivaldybės lygmeniu būtų teikiamos kitos rekomenduojamos nuostatos, dėl paslaugų ribojimo, prašome vadovautis savivaldybės administracijos priimtais nutarimais ar sprendimais.

Pasirenkant veiklos vykdymo formas svarbiausia yra atsižvelgti, vadovautis pagrindiniais reikalavimais, susijusiais su saugaus atstumo laikymusi, kontakto trukme ir tinkamų apsaugos priemonių parinkimu.

 

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Eglė Došienė, el.p. [email protected], tel. 8-655 88322

Gintarė Stankevičienė, el.p. [email protected], tel. 8-683 63179

 

 

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD), remdamasis Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” ir vėlesnėmis šio nutarmo redakcijomis, pateikia rekomendacijas dėl ilgalaikių priemonių, skirtų jaunimui, įgyvendinimo savivaldybėse, siekiant mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino pasekmes.

 1. Užtikrinti jaunimo informavimą apie karantiną, jo apribojimus ir kt.
  - proaktyviai bendradarbiauti su apskrityje veikiančiu jaunimo informavimo ir konsultavimo tašku / centru, teikti informaciją apie jaunimo situaciją;
  - nukreipti jaunuolius į Žinau Viską portalą www.zinauviska.lt, kuriame jaunuoliai gali gauti reikiamą informaciją įvairiais klausimais;
  - jaunuolius informuoti apie patikimus informacijos šaltinius (LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Pasaulio sveikatos organizacija).
 2. Užtikrinti jaunų verslų palaikymo ir jaunimo įdarbinimo programas.
  - užtikrinti, kad savivaldybėse veiktų jaunimo įdarbinimo programos;
  - užtikrinti paramą naujam, jaunam verslui per savivaldybes ir nacionaliniu lygiu;
  - užtikrinti jaunimo įdarbinimo, užimtumo vasaros laikotarpiu programas.
 3. Rūpintis fizinės ir psichoemocinės sveikatos paslaugų teikimo užtikrinimu savivaldybėje.
  - rengti jaunimo užimtumo programas, siekiant išnaudoti galimybes būti gamtoje;
  - kalbėtis su vietos veiklos grupe dėl jaunimui palankios fizinės infrastruktūros plėtros (sporto aikštynai, "turnikai" ir pan.)
  - gerinti jaunimo galimybes gauti psichologo pagalbą;
  - ieškoti galimybių atviriems jaunimo centrams ar atviroms jaunimo erdvėms įsigyti sporto inventorių;
  - skatinti bendradarbiavimą ir programų vykdymą su visuomenės sveikatos biurais, psichikos sveikatos centrais.
 4. Palaikyti jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas.
  - palaikyti ryšį ir stebėti jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų situaciją;
  - teikti rekomendacijas jaunimo, su jaunimu dirbančioms organizacijoms dėl projektinių veiklų įgyvendinimo, siūlyti numatytoms veikloms nusimatyti atsarginius planus (ypač jei numatytos veiklos yra masiniai renginiai).

Rekomendacijos pirmiausia skirtos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, tačiau tinkamos vadovautis visoms suinteresuotoms šalims.

Paieška