COVID 19 rekomendacijos

REKOMENDACIJOS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ, ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ, SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS IR VADOVAMS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) pateikia rekomendacijas dėl veiklų vykdymo.

Atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje komandoms nuo birželio 17 d. rekomenduojama:

Esant poreikiui: 

 

Centro ar erdvės vidaus patalpose

Lauke

Darbas su jaunimu individualiai 

 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.
 • Konsultavimas vyksta įprastu centro / erdvės numatytu laiku.
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.

Darbas su jaunimu grupėse

 • Vykdomas įprastu centro ar erdvės darbo grafiku su ne didesne nei 30 asmenų grupe, išskyrus atvejus, kai visi dalyvaujantys turi Galimybių pasą.
 • Centrai ir erdvės, kurios yra  juodojoje spalvinėje zonoje*, veiklą gali vykdyti ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę.
 • Jaunimo darbuotojas į grupės sudėtį neįskaičiuojamas. 
 • Rekomenduojame registruoti grupės dalyvius iš anksto.
 • Jeigu atvirajame jaunimo centre ar erdvėje dirba daugiau nei vienas jaunimo darbuotojas, darbas su skirtingomis grupėmis negalimas (t.y. darbuotojai susitaria skirtingus grafikus pagal savaites - darbuotojas X dirba su jaunuolių grupe vasario 8-12 d., o darbuotojas Y - vasario 15-19 d.).

 

 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų. 

Stovyklos/ žygiai/ mokymai jaunimui

 • Vykdomas su ne didesne nei 30 asmenų grupe, jaunimo darbuotojai į grupės dydį neįskaičiuojami.
 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.

Renginiai (suprantami, kaip vienos dienos 2-6 val. trukmė

 • Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, užtikrinant dalyvių registravimą bei kaukių dėvėjimą, taip pat kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas, tačiau neviršijant 250 dalyvių skaičiaus. Pagal nutarimą, žiūrėti čia.
 • Leidžiami renginiai, neribojant dalyvių skaičiaus. Pagal nutarimą, žiūrėti čia.
 • Būtina laikytis nustatytų saugumo reikalavimų

Suaugusiųjų mokymų organizavimas

 • Vykdomas užtikrinant ne mažiau nei 10 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui, išskyrus turinčius Galimybių pasą.

 

 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.

 

Judėjimas ir apsauginės veido kaukės

 

 • Apsaugines veido kaukes privaloma dėvėti visą laiką uždarose vietose.
 • Organizuojant veiklą patalpose po kiekvieno patalpos panaudojimo ji turi būti išvėdinama ir išvaloma. 
 • Svarbu laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo ir higienos reikalavimų (rankų dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas), dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones.
 • Dažnai liečiami paviršiai (priemonės, durų rankenos, durų rėmai,stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 • Paslaugų teikimo vietose turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui.

Darbas nuotoliniu būdu:

Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš

 

 • Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos internetu, telefonu ir susitikus įstaigos patalpose ar teritorijoje gyvai.
 • Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau rekomenduojame, kad toks darbas sudarytų ne mažiau kaip  2 val. per dieną
 • Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
 • Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
 • Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.
     
     
     
     
 

 

*Dalis savivaldybių, kurios Vyriausybės kovo 17 d. nutarimo pakeitime Nr. 157 minimos 1.7. punkte papildant Nutarimą 21 punktu, gali veikti tris kart per savaitę. Nutarimo pakeitimą galite rasti čia - https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=932a08b0872411eb9fecb5ecd3bd711c

Sekti žemėlapį su spalvinių savivaldybių zonomis galite čia -
 

 

 

 

Dalis savivaldybių, kurios Vyriausybės kovo 17 d. nutarimo pakeitime Nr. 157 minimos 1.7. punkte papildant Nutarimą 21 punktu, gali veikti tris kart per savaitę.* Nutarimo pakeitimą galite rasti čia - https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=932a08b0872411eb9fecb5ecd3bd711c

Darbas gatvėje su jaunimu vykdomas pagal Departamento anksčiau pateiktas rekomendacijas, atsižvelgiant į Sveikatos ministerijos siūlymus. Kilus klausimams kreiptis į vyr. patarėją E.Došienę tel. 8-682 43313, el.p [email protected]

Kilus klausimams dėl veiklų organizavimo, siūlome kreiptis ir konsultuotis su JRD specialistais.

Norime pabrėžti, kad svarbiausia, jog su jaunais žmonėmis būtų palaikomas nuolatinis ryšys. Tokiu metu jauniems žmonėms yra ypač reikalingas darbuotojų palaikymas, galimybė su jais susisiekti. Taip pat labai svarbus jaunimo užimtumas karantino ir (ar) ekstremalios situacijos metu.

Kiekvienam darbuotojui rekomenduojame susikurti tam tikrą darbo ritmą dienos ir savaitės. Svarbu nusistatyti ir laikytis darbo ritmo bei susitarimų su komanda bei jaunais žmonėmis. Sutarkite laiką, kada su jaunuoliais bus dirbama, pateikite jiems savo planuojamas veiklas ir planuokite kartu su jais.

Dėl lankytojų skaičiavimo: rekomenduojame fiksuoti dalyvių skaičių, kurie dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose ir individualių konsultacijų skaičių. Galite naudoti kompiuteryje sukurtą lentelę, kurioje patys pažymėsite veikloje dalyvavusio asmens vardą, užsiėmimo tipą (individuali konsultacija, grupinės veiklos) ar kitą jums žinomą informaciją apie jį. Tikėtina, jog veiklos dalyvaus nuolatiniai centro lankytojai, todėl naujų asmenų pritraukimas dirbant nuotoliniu būdu gali sustoti. Jeigu pritrauksite naują asmenį – nepamirškite jo pažymėti prie unikalių dalyvių skaičiaus.

Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojams rekomenduojama:

 • Peržiūrėti projektų - programų ribose teiktus veiklų planus ir parengti atsarginius planus dėl veiklų pakeitimo.
 • Nusprendus atšaukti, pakeisti veiklas, nepamirškite pateikti prašymo su pakoreguotu veiklų planu atsakingiems JRD specialistams nurodant veiklas, kurias prašote atšaukti arba pakeisti kitomis.

Svarbu! Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojai gali pirkti priemones (pvz. ZOOM programa ir panašiai), kurios reikalingos veiklos vykdymui elektroninėje erdvėje su jaunais žmonėmis.

NUORODA Į OFICIALIUS TINKLAPIUS:

Vyriausybės nutarimas.

Korona stop tinklapio informacija.

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. ir www.lrv.lt 

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Eglė Došienė, el.p. [email protected], tel. 8-682 43313

Gintarė Stankevičienė, el.p. [email protected], tel. 8-683 63179

Daugiau informacijos apie dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.


REKOMENDACIJOS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZACIJOMS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) organizavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A1-1114 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 52 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) numatytais apribojimais, rekomenduoja:

 • Jaunimo savanorišką tarnybą, organizuojamą ir vykdomą Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojant karantino ribojimams, rekomenduojama vykdyti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo trišalėje sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius.
 •  Pilnamečiai Jaunimo savanoriškos tarnybos programos dalyviai gali įgyvendinti savanoriškas veiklas kontaktiniu būdu organizacijoje, nepilnamečiai programos dalyviai gali įgyvendinti savanoriškas veiklas kontaktiniu būdu tik su tėvų/ globėjų raštišku sutikimu.
 •    Savanoriškos veiklos programos ribose gali būti įgyvendinamos mišriu arba kontaktiniu būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d.  nutarimo Nr. 157 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo” 21* punkte nurodytose savivaldybėse, kai priimančios organizacijos (toliau - PO) organizuojamose veiklose dalyvauja ne daugiau kaip 5 savanoriai ir užtikrinamas 30 m2 paslaugos teikimo plotas vienam savanoriui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
 • SVO organizacijų mentoriams rekomenduojame susisiekti PO, kurios nuspręs prisiimti atsakomybę įgyvendinti kontaktines veiklas, ir gauti informaciją apie priemones, kuriomis užtikrinama savanorių sveikatos apsauga ir galimų rizikų valdymas. Esant poreikiui apsaugos ir dezinfekcinėmis priemonėmis aprūpinti patiems.
 • Jei veiklos įgyvendinamos kontaktiniu būdu arba įgyvendinimas mišrus JST modelis (tiek kontaktinės, tiek nuotolinės veiklos), rekomenduojame SVO organizacijos mentoriams stebėti epidemiologinę situaciją PO, situaciją savivaldybėje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl karantino sąlygų, apribojimų pakeitimus.
 • PO atsiradus bent vienam COVID-19 užsikrėtimo atvejui (administracija, darbuotojai, lankytojai, savanoriai ar kt.), visi JST dalyviai privalo pradėti savanoriškos veiklos įgyvendinimą nuotoliniu būdu, o organizacijai neturint galimybės įgyvendinti savanorišką veiklą nuotoliniu būdu - keisti priimančią organizaciją arba stabdyti JST.
 • Siekiant užtikrinti sklandų JST programos įgyvendinimą, kai programos dalyvis neturi galimybės atlikti tarnybos nuotoliniu būdu ir nenori ar negali keisti PO dėl įvairių aplinkybių (PO dėl epidemiologinės situacijos negali užtikrinti reikiamo savanorių užimtumo ir kokybiško veiklų įgyvendinimo, kitos savivaldybėje veikiančios PO jau priima maksimalų savanorių kiekį, kiek suteikia teisę priimti akreditacija, organizacijos veikla neatitinka savanorių interesų ir kt.), savanoris turi galimybę pateikti motyvuotą prašymą JST komisijai ir stabdyti tarnybą ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui. 

21*. savivladybes nurodytos čia: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=932a08b0872411eb9fecb5ecd3bd711c

 

Rekomendacijos organizacijoms pandemijos metu

Rekomendacijos dirbantiems su savanoriais ir Priimančiomis organizacijomis COVID-19 pandemijos metu

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Sandra Gaučiūtė, tel. 8 633 21906, el.paštas [email protected]

Archyvą rasite čia.

Spalio mėnesio informaciją rasite čia.

Paieška