JRD veiklos naujienos

2020-06-03
Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje darbuotojams bei įstaigų vadovams dėl veiklos vykdymo nuo birželio 1 d.

Nuo pirmadienio - birželio 1 d. jaunimo darbuotojai toliau teikia atvirojo darbo su jaunimu paslaugas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje vykdymo patalpose. Kadangi šalyje vis dar paskelbtas karantinas ir koronaviruso pavojus yr...

Bendrosios naujienos

2020-06-06
Jaunimo darbo grupė: JT jaunimo atstovų vizito į CONUN + JTST atvirų diskusijų apie jaunimą, taiką ir saugumą vaizdo klipas

Europos išorės veiksmų tarnyba išleido straipsnį bei video-medžiagą apie Jungtinių tautų Jaunimo delegatų apsilankymą Briuselyje. Tai viena iš sklaidos priemonių, skirta viešinti į jaunimą nukreiptus veiksmus, finansuojamia pagal partnerystės priemonę ir kuriami kartu su Švietimo ir kultūros gener...

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

JRD projektai

JRD ne tik įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, bet ir įvairius projektus, susijusius su jaunimo politikos plėtra Lietuvoje.

"Rezervuota jaunimui"

"Rezervuota jaunimui" - tai Jaunimo reikalų departamento kasmet įgyvendinimą akciją, skirta skleisti pozityvią žinutę apie jaunimą, jaunimui skirtas iniciatyvas, paties jaunimo veiklumą ir dalyvavimą.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau