Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kviečiame susipažinti su konkursų nuostatais, kurie padės nuspręsti, kurį finansavimo konkursą labiausiai atitinka projekto idėja ir kokias jos įgyvendinimo priemones geriausia pasirinkti. Prie kiekvienų nuostatų rasite projekto paraišką, kuri bus naudinga ne tik išsamiai pristatant projekto idėją Departamentui, Tarybai ir ekspertams, vertinsiantiems pateiktas paraiškas, bet ir padės projektų autoriams suplanuoti būsimą projektą ir nepamiršti svarbių detalių. Projektų finansavimo sąlygos glaustai aptartos atitinkamame skyriuje, kurio informacija bus naudinga pasirenkant programą, į kurią bus kreiptasi finansavimo, tačiau apsisprendus pateikti paraišką, raginame išsamiau išnagrinėti konkrečius reikalavimus, keliamus paraiškų teikėjams ir patiems projektams ir įtvirtintus konkursų nuostatuose.

Su Jaunimo reikalų departamento 2019-2020 m. finansavimo konkursų apžvalga galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie 2019-2020 m. finansavimo konkursus galite rasti čia.

 

Planuojamas 2021 m. finansavimo konkursų skelbimo grafikas

Eil. Nr.

Konkurso pavadinimas

Planuojamas konkurso paskelbimas teisės aktų registre

1.       

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. spalio 7 d.

2.       

Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020 – 2021 metais konkursas

Pratęsimas pagal numatyta tvarką iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

3.       

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

iki 2020 m. spalio 28 d.

4.       

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2021 metais projektų atrankos konkursas

Iki 2020 m. lapkričio 27 d.

5.       

Mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. spalio 14 d.

6.       

Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. spalio 19 d.

7.       

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2023 metais konkursas

Iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.

8.       

Savivladybių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimui 2020–2021 metais konkursas

Pratęsimas pagal numatyta tvarką iki 2020 m. gruodžio 31 d.

9.

Jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos 2021-2022 metais finansavimo konkursas

Iki 2020 m. rugpjūčio 19 d.

10.

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo
tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkursas

Iki 2020 m. rugpjūčio 25 d.

11.       

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 m. finansuojamų projektų konkursas

Iki 2020 m. gruodžio 20 d.

12.   

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos  lėšomis 2021 m. finansuojamų projektų konkursas

Iki 2020 m. gruodžio 20 d.

13.   

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 m. konkursas

Iki 2021 m. vasario 27 d.

14.   

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. lapkričio 4 d.

15.

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d.