Projektų / programų įgyvendinimo rezultatai

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2019 m. finansavimo konkurso rodikliai:

 į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 150 jaunų žmonių – individualių atvirojo jaunimo centro lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 35 asmenimis (jaunimu, jaunimo tėvais, artimaisiais giminaičiais);

bendradarbiauti su ne mažiau kaip 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruotas pareiškėjas;

į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 4 partnerius (veikiančius vietos lygmeniu);

užtikrinti dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis projekto vykdymo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios.

 

 

Nr.

Projekto pavadinimas

 Vykdytojas

Projekto pradžia nuo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos

Projekto pabaiga

Programos statusas (Vydomas / Įvykdytas / Sustanbdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirtas finansavimas

Informacija į tiesioginį  įstaigos puslapį

 

 

1.

Ju2am 2019

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 374 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 79.

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 48 jaunu žmogumi.

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

 

 

11 853,00 €

https://www.jaunimas.utena.lm.lt/index.php/47-naujienos/432-ju2am-2019

 

 

2.

Jaunimo šturmas 2

Gargždų atviras jaunimo centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 1 924 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 136.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 68 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 7 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, , skaičius 2.

10 000,00 €

http://gajc.lt/projektai/

 

 

3.

MEnaS sveikatai

Panevėžio atviras jaunimo centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 386 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 395.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 51 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 6 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, , skaičius 2.

15 997,00 €

https://www.panevezioajc.lt/

 

 

4.

Komanda

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 154 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, ų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 251.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 35 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 4.

16 000,00 €

https://www.jaunimo-centras-mes.lt/

 

 

5.

Tik pirmyn

Elektrėnų kultūros centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 503 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 138.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 47 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, , skaičius 3.

 

14 200,00 €

http://kcelektrenai.lt/jaunimo-centras/

 

 

6.

Tas ti iš Pakruoje 2019

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 504 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 41.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 43 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, , skaičius 3.

15 950,00 €

https://www.pakruojovarpas.lt/atviras-jaunimo-centras-planuoja-testi-mobilu-darba-su-jaunimu/

 

 

7.

Kalbam tavo kalba

Rietavo atviras jaunimo centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 623 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 46.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 36 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 5 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, , skaičius 2.

16 000,00 €

https://rietavojc.lt/

 

 

                       

 

 

 

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų 2018-2019 m. finansavimo konkurso rodikliai 2019 m.:

į programos veiklas įtraukti ne mažiau kaip 150 jaunų žmonių – individualių atvirojo jaunimo centro lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

programos metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 35 asmenimis (jaunimu, jaunimo tėvais, artimaisiais giminaičiais);

parengti ir žiniasklaidoje (spaudoje, internete) paskelbti ne mažiau kaip 2 straipsnius apie įgyvendinamą programą;

bendradarbiaujant ne mažiau kaip su 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija, suorganizuoti ne mažiau kaip 2 susitikimus dėl bendrai vykdomų veiklų, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą;

teikiant jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas atvirajame jaunimo centre, suteikti šias paslaugas ne mažiau kaip 20 jaunų žmonių – individualių atvirojo jaunimo centro lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai), jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą;

įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas vaiko minimalios priežiūros priemones, į programos veiklas įtraukti ir individualiai dirbti su ne mažiau kaip 2 asmenimis, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą;

į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 4 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu;

užtikrinti paslaugų teikimą darbo dienomis ir kiekvieną šeštadienį (išskyrus švenčių dienas) ne mažiau kaip 4 val. per dieną pagal įstaigos patvirtintą darbo grafiką, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.4 papunkčio prioritetą;

užtikrinti dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis programos vykdymo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma.

 

 

 

Nr.

Projekto pavadinimas

 Vykdytojas

Projekto pradžia nuo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos

Projekto pabaiga

Programos statusas (Vydomas / Įvykdytas / Sustanbdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirtas finansavimas metams

Informacija į tiesioginį  įstaigos puslapį

 

 

1.

Visai kokybiški batai

Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

2018 m. gegužės 15 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 431 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 1209.

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 35 jaunu žmogumi.

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

 

 

11 963,00 €

http://www.srjc.lt/

 

 

2.

Senas stogas – nauji batai

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 505 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 418.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 52 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 6 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

12 154,00 €

https://www.jlc.lt/

 

 

3.

Atviras jaunimo centras „Vartai”

VšĮ „Actio Catholica Patria“

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 312 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 1147.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 35 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 5 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 5.

13 350,00 €

h http://www.patria.lt/en/

 

 

4.

Rokiškio jaunimo centro veiklos projektas 2018-2019 m.

Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 230 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, ų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 511.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 35 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 5 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

13 263,00 €

http://www.rjc.lt/apie-mus-21/lt/

 

 

5.

Šeimos „Instragramas“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 879 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 183.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 61 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 14 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis skaičius 3.

11 247,00 €

https://www.kkljc.lt/struktura-ir-kontaktai/administraciniai-padaliniai/atviros-jaunimo-erdves/

 

 

6.

#Erdvė juda

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 292 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 278.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 38 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 5.

12 917,00 €

http://www.ugdcentras.lt/projektai/projektu-straipsniai

 

 

7.

Jaunimo bazė

Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 150 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 82.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 35 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

12,700,00 €

http://www.policeclub.lt/

 

 

8.

Virsmas

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras

2019 m. sausio 28 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 1 444 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 420.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 38 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

11 963,00 €

https://zalianamis.lt/

 

 

                       

 

                                                                                                           

 Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2019 m. finansavimo konkurso rodikliai:

į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 75 jaunus žmones – individualius atvirosios jaunimo erdvės lankytojus (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 18 asmenimis (jaunimu, jaunimo tėvais, artimaisiais giminaičiais);

pareiškėjas savivaldybėje, kurioje projekto teikimo dieną nėra veiklą vykdančio atvirojo jaunimo centro ir / ar  atvirosios jaunimo erdvės, pradėjo vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą;

bendradarbiaujant ne mažiau kaip su 2 partneriais – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, veikiančiomis vietos lygmeniu, suorganizuoti ne mažiau kaip 2 susitikimus dėl bendrai vykdomų veiklų;

užtikrinti bent vieno su jaunimu dirbančio asmens, kuris turi psichologo, socialinio darbuotojo socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo profesinę kvalifikaciją, tiesioginį darbą su jaunimu atvirojoje jaunimo erdvėje pagal darbo sutartį, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.2. papunkčio prioritetą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

užtikrinti atvirojo darbo su jaunimu vykdymą atvirojoje jaunimo erdvėje ne mažiau nei 3 dienas per savaitę, ne trumpiau nei po 4 valandas per dieną pagal įstaigos patvirtintą darbo grafiką jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą.

 

 

 

 

Nr.

Projekto pavadinimas

 Vykdytojas

Projekto pradžia nuo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos

Projekto pabaiga

Programos statusas (Vydomas / Įvykdytas / Sustanbdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirtas finansavimas metams

Informacija į tiesioginį  įstaigos puslapį

 

 

1.

Jaunimo balsas

Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras

2019 m. sausio 24 d

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 201 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 138.

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 18 jaunu žmogumi.

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 3 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vieno su jaunimu dirbančio asmens tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartį, skaičius 1.

 

 

8 000,00 €

https://tajc17.wixsite.com/tajc/atvira-jaunimo-erdv-varniuose

 

 

2.

Stipri komanda - efektyvi pagalba jaunuoliams

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

2019 m. sausio 24 d

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 111 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 94.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 18 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vieno su jaunimu dirbančio asmens tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartį, skaičius 1.

8 000,00 €

https://www.jaunimo-centras-mes.lt/

 

 

3.

Atvira erdvė „SOFKĖ“ - visi skirtingi, kartu ir lygūs

Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras

2019 m. sausio 24 d

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 100 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 1036.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 78 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 8 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vieno su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 9.

8 000,00 €

http://www.matulaiciosc.lt/

 

 

4.

MES GALIME DAUGIAU

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2019 m. sausio 24 d

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 135 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, ų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 126.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 20 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 1.

8 000,00 €

https://www.smc.kedainiai.lm.lt/index.php/380-atvira-jaunimo-erdve-sveikatos-stiprinimui

 

 

5.

ATRASK SAVE V

Gelgaudiškio kultūros centras

2019 m. sausio 24 d

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 298 individualūs dalyviai. Užsiėmimų,, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 18.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 61 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 16 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vieno su jaunimu dirbančio asmens tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre / erdvėje pagal darbo sutartį skaičius 1.

8 000,00 €

https://www.sakiai.lt/naujiena/gelgaudiskio-atviros-jaunimo-erdves-saskaitoje-rimti-darbai-20180705

 

 

6.

ATVIRA JAUNIMUI - ATVIRAS JAUNIMAS

Molėtų kultūros centras

2019 m. sausio 24 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 199 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 140.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 96 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 2 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 1.

8 000,00 €

http://http//moletaikultura.lt/

 

 

7.

Mono arba Stereo: patirtys, emocijos, spalvos

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

2019 m. sausio 24 d

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 172 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 172

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 35 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

5 054,00 €

http://www.psvb.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/atviras-jaunimo-centras/78-struktura/skaitytoju-aptarnavimo-skyrius/2384-jaunimo-erdve-mono-arba-stereo

 

 

8.

Panevėžio AJE-įgūdžių laboratorija 2019

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

2019 m. sausio 24 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 1 444 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 443.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 38 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 4 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis, skaičius 2.

7 698,00 €

https://www.pavb.lt/paslaugos/lankytojams/erdves-lankytojams/atvira-jaunimo-erdve/

 

 

9.

Žingsnis

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

2019 m. sausio 24 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 235 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 233.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 51 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 3 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vieno su jaunimu dirbančio asmens tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartį, skaičius 1.

7 903,00

https://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves_2019/?s=traku_r&d=950a4152138

 

 

10.

Padėk pritapti atvira jaunimo erdvė

Lietuvos sakaliukų sąjunga

2019 m. sausio 24 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 80 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 498.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 80 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 2 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vieno su jaunimu dirbančio asmens  tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre / erdvėje pagal darbo sutartis, skaičius 1.

8 000,00

https://www.neformalusugdymas.lt/teikejai/lietuvos-sakaliuku-sajungos-vilniaus-miesto-filialas-padek-pritapti-21

 

 

11.

Atvira jaunimo erdvė: ieškok-domėkis-atrask.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

2019 m. liepos 19 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 183 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 69.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 43 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 2 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vienos su jaunimu dirbančio asmens tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre / erdvėje pagal darbo sutartis, skaičius 2.

7 955,00

http://www.marvb.lt/projektai/projektas-atvira-jaunimo-erdve-ieskok-domekis-atrask/

 

 

12.

Atvira jaunimo erdvė Pienas

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

2019 m. liepos 19 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

2019 m.

 

Į programą įtraukta 145 individualūs dalyviai. Užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti, skaičius 108.

 

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 18 jaunu žmogumi.

 

Į programos įgyvendinimą įtraukti 2 partneriai – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, veikiančios vietos lygmeniu.

 

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrintas vieno su jaunimu dirbančio asmenų tiesioginis darbas su jaunimu atvirajame jaunimo centre / erdvėje pagal darbo sutartį, skaičius 1.

2 045,00

http://www.prienaikc.lt/atvira-jaunimo-erdve-prienas-puiki-susiburimo-erdve-prienu-krasto-jaunimui/

 

 

                       

 

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                           

                                   

                                                                                                           

                                                                                                           

                                   

Paieška