Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso kiekybiniai rodikliai:

  • Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė projekto veiklose);
  • Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių individualių jaunų žmonių;
  • Jei pareiškėjas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytą veiklą, į projekto veiklas tiesiogiai įtraukė konkrečios paraiškoje (4.1. papunktyje) pasirinktos tikslinės grupės jaunus žmones;

 Konkurso kokybiniai rodikliai: 

  • Skatinti jaunų žmonių integraciją į pilietinę visuomenę;
  • Skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir / arba dalykinių kompetencijų ugdymą.

 

 

 

Nr.

Programos pavadinimas

 Vykdytojas

Programos pradžia

Programos pabaiga

Programos statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirtas finansavimas

Papildoma informacija

Kiekybiniai

Kokybiniai

1. 

 „Laikas veikti: inovatyvaus socialinės – pilietinės veiklos modelio išbandymas Vilniaus mieste“

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija

2019 m. liepos mėn.

2019 m. gruodžio 31 d. 

Įvykdytas

2019 m.

Į programą įtraukta 356 žmonės, iš jų 340 jaunų žmonių.  Įvykdė 5 diskusijas, suteikė 18 konsultacijų

2019 m. 

 Atlikta apklausą ir paruošta tyrimo ataskaita. Sukurta pradinė socialinės-pilietinės veiklos veikimo modelio versija ir perkelta į internetinę platformą.

2019 m.

7 722,00 Eur

https://www.neformaliai.lt/2020/01/05/gaires-socialiniu-pilietiniu-veiklu-pripazinimo-tobulinimui/Paieška