Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso kiekybiniai rodikliai:

  •  Į JST įtraukti ne mažiau kaip 3 arba paraiškos (Nuostatų 1 priedas) II dalies 6 lentelėje numatytą skaičių individualių jaunų žmonių (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės) laikotarpiui, ne trumpesniam nei 1 mėn.;
  • Užtikrinti, kad JST (6 mėn. po 40 astronominių valandų) įgyvendins nemažiau kaip 2 individualūs jauni žmonės (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės) arba nemažiau kaip 20 (dvidešimt) procentų paraiškos (Nuostatų 1 priedas) II dalies 6 lentelėje numatytų individualių jaunų žmonių (skaičiuojami nesikartojantys jauni žmonės);
  • Suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą per 30 kalendorinių dienų su kiekvienu savanoriu individualiai, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti;
  • Vykdyti kompetencijų vertinimą bei įsivertinimą, vadovaujantis Departamento direktoriaus patvirtintų reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir kriterijais;

Konkurso kokybiniai rodikliai: 

  • Skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą;
  • Skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir / arba dalykinių kompetencijų ugdymą.
Programos Nr.  Programos pavadinimas Vykdytojas  Projekto pradžia Projekto pabaiga Programos
statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)
Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą) Skirta (Eur/metams)

SVO1-1

(I pusm.)

 Jaunimo savanoriška tarnyba Šakiuose

Šakių atviras jaunimo centras

2018 m. lapkričio 1 d. 2019 m. birželio 30 d.  Įvykdytas  

1 200,00

SVO1-2

(I pusm.)

Jaunimo savanoriška tarnyba Klaipėdoje

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

2018 m. lapkričio 1 d. 2019 m. birželio 30 d.  Įvykdytas  

6 400,00

SVO1-2

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

8 400,00

SVO1-3

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

3 400,00

SVO1-4

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

7 750,00

SVO1-5

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“

 

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

1 700,00

SVO1-6

Jaunimo savanoriška tarnyba 

VšĮ „Ne imti, bet duoti“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

3 000,00

SVO1-7

Jaunimo savanoriška tarnyba 

VšĮ „Ne imti, bet duoti“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

3 000,00

SVO1-8

Jaunimo savanoriška tarnyba 

VšĮ „Actio Catholica Patria“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

7 250,00

SVO1-9

Jaunimo savanoriška tarnyba 

VšĮ „Actio Catholica Patria“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

900,00

SVO1-10

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Viešoji įstaiga „Socialinis veiksmas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

900,00

SVO1-11

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Viešoji įstaiga „Socialinis veiksmas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

925,00

SVO1-12

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Viešoji įstaiga „Socialinis veiksmas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

925,00

SVO1-13

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Viešoji įstaiga „Socialinis veiksmas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

925,00

SVO1-15

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Asociacija Verslo ir lyderystės akademija „In corpore“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

6 225,00

SVO1-16

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

3 625,00

SVO1-17

Jaunimo savanoriška tarnyba 

VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

9 300,00

SVO1-18

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Viešoji įstaiga „Visuomenės ir verslo plėtros institutas“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

950,00

SVO1-19

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Jaunimo asociacija „Tau penki“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

2 100,00

SVO1-20

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Jaunimo asociacija „Tau penki“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

2 100,00

SVO1-21

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Jaunimo asociacija „Tau penki“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

1 500,00

SVO1-22

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Jaunimo asociacija „Tau penki“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

1 500,00

SVO1-23

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Biržų jaunimo klubas „Žalias“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

1 000,00

SVO1-24

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Biržų jaunimo klubas „Žalias“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

850,00

SVO1-25

Jaunimo savanoriška tarnyba 

Biržų jaunimo klubas „Žalias“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

600,00

SVO1-26

Jaunimo savanoriška tarnyba Vilniuje

VŠĮ „Ne imti, bet duoti“

2019 m. balandžio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas  

9 500,00

               
Paieška