Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso esminiai kiekybiniai rodikliai projektams vykdomiems pagal formatą "Kiti projektai":

 • Užtikrinti, kad projekto dalyviai yra ne jaunesni nei 13 metų amžiaus ir ne vyresni nei 30 metų amžiaus;
 • Užtikrinti, kad projekto vienos šalies dalyvių ir vykdytojų bendras skaičius nėra didesnis kaip 70 proc.
 • Užtikrinti, kad projekto įgyvendinimą būtų įtrauktas bent 1 (vienas) mažiau galimybių turinti jaunas žmogus, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.3 papunktyje nurodytą prioritetą;
 • Užtikrinti, kad į projekto planavimą ir įgyvendinimą būtų įtrauktas toks pats skaičius lietuvių ir lenkų etninių grupių atstovų, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.4 papunktyje nurodytą prioritetą;
 • Užtikrinti, kad projekte iš viso dalyvauja ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 asmenys, įskaitant grupės vadovus;

Konkurso esminiai kiekybiniai rodikliai jaunimo mainams:

 • Užtikrinti, kad projekto dalyviai yra ne jaunesni nei 13 metų amžiaus ir ne vyresni nei 30 metų amžiaus;
 • Užtikrinti, kad veiklos būtų viešinamos, o rezultatai pristatyti įgyvendinant bent vieną veiklą tikslinei grupei;
 • užtikrinti, kad projekto vienos šalies dalyvių ir vykdytojų bendras skaičius nėra didesnis kaip 70 proc.;
 • užtikrinti, kad projekto įgyvendinimą būtų įtrauktas bent 1 (vienas) mažiau galimybių turinti jaunas žmogus, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.3 papunktyje nurodytą prioritetą;
 • užtikrinti, kad į projekto planavimą ir įgyvendinimą būtų įtrauktas toks pats skaičius lietuvių ir lenkų etninių grupių atstovų, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.4 papunktyje nurodytą prioritetą;
 • užtikrinti, kad projekte dalyvauja ne mažiau kaip 10 dalyvių.
Programos Nr.  Programos pavadinimas Vykdytojas  Projekto pradžia Projekto pabaiga Programos
statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)
Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą) Skirta (Eur/metams)
LMF-1 You, I and EU Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

10419,78
LMF-2 Social entrepreneurship promotion between young people in rural areas through social farming Nacionalinis Socialinės Integracijos Institutas 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

3999,78
LMF-3 Bridging Lublin and Kaunas Kauno r. Domeikavos gimnazija 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

6280,02
LMF-4 „The oaks of friendship“ Kazlų rūdos "Saulės" mokykla 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

3569,85
LMF-5 Klaipėda and Krakow Students' Arts Workshops VšĮ Vaivorykštės tako gimnazija 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

23852,71
LMF-6 Multicultural Education – the Key to Modern School Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

8996,53
LMF-7 "Pearls of Lithuanian and Polish History" Lazdijų savivaldybės viešoji biblioteka 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

7381,85
LMF-8 Friendship made easy Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos
Atviras Jaunimo Centras
2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

6418,05
LMF-9 We are so different yet so alike Antano Baranausko pagrindinės mokykla 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

8484,36
LMF-10 Exchanging of social entrepreneurship best examples  Vilniaus kolegija 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

5250,00
LMF-11 Grow in growing others „Tarptautiniai moksleivių mainai” 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Nutrauktas

Programa nutraukta, veiklos nevykdytos.

8996,53
LMF-12 Make Your Impact VšĮ Vaikų ir jaunimo centras "Džiaugsmo slėnis" 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

6327,30
LMF-13 „The Health Virus“ VšĮ Raseinių dienos centras „Vilties takas“ 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

5959,62
LMF-14 Your option to learn from others (YOLO) Kupiškio jaunimo centras 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

7272,31
LMF-15 S.M.A.R.T. Social Entrepreneurship IDĖJŲ MIESTAS 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

4757,31
LMF-16 Youth shade Kūrybos ir užimtumo stuba 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

8457,73
LMF-17 “Developing Competencies in Live Communication” Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (Kadetai) 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

4962,10
LMF-18 Youth voice for future! Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija 2019 m. gegužės 1 d.  2019 m. gruodžo 31 d. Įvykdytas

Į programą įtraukti 24 dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. 

Įgyvendintos veiklos laikantis kokybės  standartų. 

7843,90
Paieška