Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kviečiame susipažinti su konkursų nuostatais, kurie padės nuspręsti, kurį finansavimo konkursą labiausiai atitinka projekto idėja ir kokias jos įgyvendinimo priemones geriausia pasirinkti. Prie kiekvienų nuostatų rasite projekto paraišką, kuri bus naudinga ne tik išsamiai pristatant projekto idėją Departamentui, Tarybai ir ekspertams, vertinsiantiems pateiktas paraiškas, bet ir padės projektų autoriams suplanuoti būsimą projektą ir nepamiršti svarbių detalių. Projektų finansavimo sąlygos glaustai aptartos atitinkamame skyriuje, kurio informacija bus naudinga pasirenkant programą, į kurią bus kreiptasi finansavimo, tačiau apsisprendus pateikti paraišką, raginame išsamiau išnagrinėti konkrečius reikalavimus, keliamus paraiškų teikėjams ir patiems projektams ir įtvirtintus konkursų nuostatuose.

Su Jaunimo reikalų departamento prie SADM 2018 m. finansavimo konkursų apžvalga galite susipažinti čia.

 

Planuojamas 2020 m. finansavimo konkursų skelbimo grafikas

Eil. Nr.

Konkurso pavadinimas

Planuojamas konkurso paskelbimas

1.       

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Iki 2019 m. spalio 14 d.

2.       

Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020 – 2021 metais konkursas

Iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

3.       

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursas

iki 2019 m. spalio 28 d.

4.       

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2020 metais projektų atrankos konkursas

Iki 2019 m. lapkričio 11 d.

5.       

Mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Iki 2019 m. spalio 21 d.

6.       

Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Iki 2019 m. spalio 21 d.

7.       

Savanorystę organizuojančių organizacijų akreditavimo ir veiklos programų finansavimo savivaldybėse 2020 metais konkursas

Iki 2019 m. rugsėjo 20 d.

8.       

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimui 2020–2021 metais konkursas

Iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

9.       

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 m. finansuojamų projektų konkursas

Iki 2019 m. gruodžio 20 d.

10.   

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos  lėšomis 2020 m. finansuojamų projektų konkursas

Iki 2019 m. gruodžio 20 d.

11.   

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 m. konkursas

Iki 2020 m. vasario 17 d.

12.   

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Iki 2019 m. lapkričio 4 d.

13.

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Iki 2020 m. sausio 27 d.