Komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio, vyksiančio birželio 14 d. 9.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Trečiojo eksperto paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

 

Komisijos posėdžio, vyksiančio gegužės 31 d. 13.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

 

Komisijos posėdžio, vyksiančio gegužės 8 d. 15 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkurso komisijos (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Valdą Karnickaitę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyresniąją patarėją, tel. 8 683 61927, el. p.  [email protected] . 

Paieška