Konkurso rezultatai

JRD 2012 metų finansavimo konkursų rezultatai:

1. Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2012 m. konkurso rezultatai.

JRD 2011 metų finansavimo konkursų rezultatai:

1. Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2011 m. konkurso rezultatai.

JRD 2009 metų finansavimo konkursų rezultatai:   

1.  Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2009 metais konkurso rezultatai.

JRD 2008 metų finansavimo konkursų rezultatai:

1.  Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo konkurso rezultatai.Paieška