Komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžiai

Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2019 metais konkurso Komisijos I posėdžio, vyksiančio gruodžio 7 d. 09:30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2019 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2019 metais konkurso komisijos (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gintarę Stankevičienę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę.

 

 

Moilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje  projektų finansavimo 2018 metais konkurso Komisijos II posėdžio, vyksiančio liepos 2 d. 14 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.
 
Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gintarę Stankevičienę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę.
 

Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2018 metais konkurso Komisijos I posėdžio, vyksiančio gėgužės 16 d. 10 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2018 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2018 metais konkurso komisijos (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gintarę Stankevičienę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę.

Paieška