Komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžiai

Moilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje  projektų finansavimo 2018 metais konkurso Komisijos II posėdžio, vyksiančio liepos 2 d. 14 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.
 
Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gintarę Stankevičienę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę.
 

Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2018 metais konkurso Komisijos I posėdžio, vyksiančio gėgužės 16 d. 10 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2018 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2018 metais konkurso komisijos (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gintarę Stankevičienę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę.

Paieška