Konkurso nuostatai

2019 m. konkurso nuostatai:

Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai).  Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas). Pareiškėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 4 priedas). Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 5 priedas). Teikėjo veiklos ataskaitos forma (Nuostatų 6 priedas).

2018 m. konkurso nuostatai:

Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 2 priedas). Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 3 priedas). Teikėjo veiklos ataskaitos forma (Nuostatų 4 priedas).

Paieška