Komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 12 d. 15 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021  metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio, vyksiančio balandžio 20 d. 14.30 val. elektroniniu būdu, darbotvarkė:

1. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
2. Kiti klausimai.

Komisijos posėdžio, vyksiančio balandžio 11 d. 9.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Trečiojo eksperto paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

Komisijos posėdžio, vyksiančio kovo 22 d. 15 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.
 

Komisijos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d. 13.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

2. Kiti klausimai

Komisijos posėdžio, vyksiančio vasario 15 d. 10 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Valdą Karnickaitę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyresniąją patarėją, tel. 8 683 61927, el. p.  [email protected]

 

Paieška