Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro atvira jaunimo erdvė

Apie organizaciją

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (toliau – Centras) – patrauklus, atviras kaitai, ieškantis inovacijų ir jas diegiantis Centras, sėkmingai įgyvendinantis kryptingą Mokymosi visą gyvenimą strategiją.
Centre vykdomos veiklos:

 • suaugusiųjų ir jaunimo formalusis bei neformalusis bendrasis ugdymas (akredituota vidurinio ugdymo programa);
 • bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas (akredituota veikla);
 • profesinis mokymas (įgyta licencija);
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasės;
 • jaunimo informavimo taškas,
 • Agluonų ir Kairiškių daugiafunkcių centrų veikla;
 • Vaikų dienos centrai.
 • Trečiojo amžiaus universiteto veikla;
 • ECDL testavimas;
 • valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos egzamino vykdymas;
 • valstybinės kalbos mokymas (kitataučiai) ir kt.
  Centro veikla yra svarbi Akmenės rajono socialinės sistemos grandis, organizuojanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, ugdanti pozityvų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mąstymą. Centras turi didelę patirtį rengiant, dalyvaujant ir vykdant įvairius rajono, Lietuvos ir Europos struktūrinių fondų organizuojamus konkursus, projektus.

   Jaunuolis, pageidaujantis užsiimti visuomenei naudinga veikla ir norintis įgyti darbinės patirties bei profesinių kompetencijų, kviečiamas savanoriauti vaikų vasaros poilsio stovykloje, Vaikų dienos centruose, Trečiojo amžiaus universitete, Agluonų ir Kairiškių kaimų daugiafunkciuose centruose:
 • kaip socialinio pedagogo ir meninės veiklos organizatoriaus asistentas;
 • rengiant ir vykdant įvairius projektus;
 • organizuojant ir vykdant prevencinį darbą su jaunimu;
 • kaip prasmingo ir turiningo laisvalaikio organizatorius ir naujų idėjų skleidėjas.

Adresas
Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė
Savivaldybė
Akmenės rajono savivaldybė
Kontaktai
El. paštas [email protected], tel. nr. 8 612 48843
Paieška