Gargždų atviras jaunimo centras

Apie organizaciją

Gargždų atviras jaunimo centras įkurtas 2016 m. vasario 2 d. Įstaiga vykdo 2 darbo su
jaunimu formas – atvirąjį darbą (Klaipėdos g. 74, Gargždai) ir mobilųjį darbą Klaipėdos rajone.
Įstaigoje dirba 4 jaunimo darbuotojai, kurie laukia kiekvieno jauno žmogaus. Jus pasitiksime su
šypsena ir puodeliu arbatos nuo antradienio iki penktadienio (15.00 – 20.00 val.) Gargžduose ir
pagal sudarytą grafiką Klaipėdos rajono vietovėse nuo 16.00 val. iki 20.00 val. Kviečiame mūsų
veiklą stebėti Facebook puslapiuose: Gargždų atviras jaunimo centras ir GAJC mobilus darbas bei
internetinėje svetainėje www.gajc.lt Ateik į Gargždų atvirą jaunimo centrą ir pažadame, kad
nepasigailėsi.

Gargždų atviras jaunimo centras vadovaujasi atvirumo, prieinamumo, savanoriškumo, aktyvaus
dalyvavimo ir orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius principais. Kiekvienas jaunas
žmogus nuo 14 iki 29 metų laukiamas pas mus įgyvendinti savo idėjas, pasikalbėti, atsigerti arbatos
ir atrasti naujų draugų. Jaunimo centre teikiamos prevencinės, informavimo, konsultavimo,
socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitos su jauno žmogaus ugdymu
susijusios paslaugos; organizuojamos veiklos, skatinančios jaunimo motyvaciją ir gebėjimus,
reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgiant į savivaldybės padėtį, esant poreikiui
ir galimybei, teikiamos įvairios laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo
pagalbos paslaugos jauniems žmonėms.

Gargždų atvirame jaunimo centre gali įgyvendinti savo idėjas, gali pasikalbėti su šiltais jaunimo
darbuotojais apie užklupusias problemas ir kartu rast geriausią sprendimo būdą, gali gauti
informaciją apie galimybes įsidarbinti, savanorystę, verslo kūrimo pradžią, laisvalaikio praleidimą,
žalingų įpročių atsikratymą ir visa kitą, kas supa jauną žmogų.

Mūsų centro komanda informuoja jaunimą jiems aktualiais klausimais, konsultuoja įvairiuose
gyvenimiškose situacijos ir suteikia pagalbą, padeda išsirinkti savanorystės vietą ir palydi, kad būtų
drąsiau, organizuoja įvairias veiklas, renginius ir mokymus jaunimui, bei skatina ir padeda
įgyvendinti savo idėjas, kviečia dalyvauti protų mūšiuose, stovyklose, žygiuose, filmų naktyse,
sportinėje veikloje, kūrybinio mąstymo penkiakovės užsiėmimuose, muzikinėje veikloje, stalo
žaidimų vakaruose, maisto gaminime ir kitose jų pačių sugalvotose ir inicijuotose veiklose.
Ateik, susipažinsim ir kartu „leisim vykti jaunystei“.

Nuoroda į tinklapį - http://gajc.lt/


Adresas
Klaipėdos g. 74, Gargždai
Savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
Kontaktai
El. paštas [email protected], tel. nr. 868497131
Paieška