Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro „Lentvario jaunimo centras“

Apie organizaciją

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras –biudžetinė įstaiga, teikianti neformalaus švietimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunimo lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei socializacijai.

Centro tikslas – kryptinga veikla padėti jaunam žmogui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos, tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikiant kokybišką neformalųjį ugdymą. Centras didžiausią dėmesį skiria vaikų ir jaunimo užimtumui po pamokų, poilsio dienomis ir atostogų metu. Viena iš pagrindinių centro veiklų – kaimo vietovių vaikų ir jaunimo užimtumo problemų sprendimas, užimtumo organizavimas.

2008 m. įsteigtas filialas – Lentvario jaunimo centras, 2015 m. įsteigta Trakų atvira jaunimo erdvė, kurie vykdo atvirąjį darbą su jaunimu, Tikslinė grupė jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. Centro uždaviniai: sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones, užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

Paslaugų teikimas:

Organizuoja:

  • vaikų, jaunimo laisvalaikio, kultūrinius, edukacinius, pažintinius, kūrybinius, turistinius, sportinius renginius;
  • kokybišką ugdymo procesą;
  • veiklas ir lavinimosi būdus, prieinamus visiems jauniems žmonėms pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
  • užimtumą 14–29 metų amžiaus jaunimui.

Centre sudarytos sąlygas jaunuoliui laisvai rinktis tinkamiausią veiklą pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti, dalyvauti joje savo noru. Padeda pažinti ir suprasti savo tautos istorinį ir kultūrinį palikimą, dalyvauti įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose jaunimo projektuose bei jaunimo mainuose.

Veiklos jaunuoliams:

Centras suteikia galimybę jauniems žmonėms turiningai praleisti savo laisvalaikį, pakeisti aplinką, dalyvauti jiems įdomioje veikloje. Jaunuoliai gali žaisti stalo futbolą, tenisą, biliardą ir kt. stalo žaidimais. Taip pat čia galima naudotis kompiuteriu, sportuoti, žiūrėti filmus, klausytis muzikos, dalyvauti įvairiuose teminiuose vakaruose ir pristatymuose. Virtuvėlėje yra galimybė pasidalinti savo kulinatinais gebėjimais.

Nuorodą į tinklapį rasite čia.


Adresas
Bažnyčios g 26, Lentvaris
Savivaldybė
Trakų rajono savivaldybė
Kontaktai
El. paštas [email protected], tel. nr. 860414101
Paieška