D.U.K. apie profesijas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) kreipėsi į Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus, norėdamas sužinoti su kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi jauni žmonės rinkdamiesi studijas bei profesiją. Informavimo ir konsultavimo taškų atsakymai parodė, kad dažniausiai jaunuolių keliami klausimai yra labai panašūs. Susisteminus informaciją JRD parengė dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris gali padėti renkantis studijas, profesiją.

1. Kaip sužinoti, kokia profesija man tinka? Ką daryti, jei nežinau kokias studijas pasirinkti?

Renkantis studijas ar profesiją svarbu apsvarstyti, kokios tavo stipriosios ir silpnosios savybės. Atsakyti į klausimus: kokia veikla patinka užsiimti? Kokie dalykai sekasi gerai, o kokie – prasčiau? Kokios tavo asmeninės savybės geriausiai atsiskleidžia tam tikrose situacijose? Kas tau sekasi geriausiai ar įdomiausia? Koks darbas labiau patinka: analitinis ar praktinis? Galima pasitarti ir su tėvais, mokytojais, būrelių vadovais, kurie gali patarti atrasti tavo stipriąsias asmenines savybes, gabumus. Tačiau renkantis svarbiau vadovautis savo norais, o ne kitų nuomone. Svarbu kuo geriau susipažinti su įvairiomis profesijomis bei studijomis, rinkti kuo daugiau informacijos apie jas, lyginti tarpusavyje: dalyvauti įvairių įstaigų organizuojamuose „atvirų durų“ renginiuose, dalyvauti susitikimuose su įvairių profesijų, aukštųjų mokyklų atstovais, drąsiai kelti klausimus jaunimo konsultantams, studentų ar mokymo įstaigų atstovams. Nežinant, kokios profesijos ar studijos domina, verta atlikti profesijos pasirinkimo, asmenybės nustatymo testus, kurie gali padėti pasirinkti kryptį, kuri atrodo įdomi, ar kurioje gerai sektųsi:

  • Karjeros pasirinkimo testai – kurstoti.lt
  • Įvairūs testai – cvonline.lt
  • Asmenybės kryptingumo įvertinimas – euroguidance.lt
  • Asmenybės tipo nustatymas pagal D.Kersey testą – socionika.org
  • Profesijos pasirinkimas – dreamfoundation.eu; euroguidance.lt
  • Profesijos pasirinkimas pagal Ohn L. Holland'o testą – kastu.lt
  • Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimas – euroguidance.lt
2.  Kokia profesija ir studijos yra populiariausios? Ar mano pasirinkta profesija bus paklausi darbo rinkoje dabar ir po kelerių metų, ar rasiu darbą?

Populiariausios studijos dažniausiai laikomos tomis, į kurias yra stojama daugiausiai. Tačiau tai nebūtinai rodo ir populiarumą darbo rinkoje. Dažnai dalis aukštąsias mokyklas baigusių studentų sėkmingai įsidarbina kitoje, nei studijavo, srityje. O prognozuoti ateitį bei nuspręsti kokios profesijos bei studijos bus paklausios bei reikalingiausios taip pat yra sudėtinga. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog dažniausiai universitetai yra orientuoti į bendrųjų kompetencijų ir žinių suteikimą, analitinį darbą, kolegijos yra labiau orientuotos į praktinį mokymąsi, o profesinės mokyklos – suteikia konkrečią profesiją. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) interneto puslapyje yra pateikia aktualiausia informacija, susijusi su stojimu į aukštąsias mokyklas. 

Šaltinis: LAMA BPO ( www.lamabpo.lt )

Šaltinis: LAMA BPO ( www.lamabpo.lt )

Šaltinis: LAMA BPO ( www.lamabpo.lt )

Šaltinis: LAMA BPO ( www.lamabpo.lt )

Kaip jau buvo minėta anksčiau, yra sunku prognozuoti, kokios specialybės ateityje bus perspektyviausios. Tačiau Lietuvos darbo birža, kuri turi didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų banką, teikia informaciją, kurios specialybės Lietuvoje yra paklausios.

2016 m. gruodžio mėn. duomenys

Šaltinis: Lietuvos darbo birža ( www.ldb.lt )

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, galima sužinoti, kokios profesijos yra paklausiausios Lietuvos apskrityse. Šią informaciją galima rasti čia  (Žiūrėta 2016 m. gruodžio 21 d.).

3.  Kaip pasirinkti tinkamas studijas ar mokymosi įstaigą?

Renkantis tinkamiausią mokymosi įstaigą, pirmiausia derėtų įvertinti visas mokymosi įstaigas, kuriose galima mokytis norimą specialybę. LAMA BPO pateikia visų aukštųjų mokyklų studijų programas , o Studijų kokybės vertinimo centras atlieka aukštųjų mokyklų bei studijų programų vertinimus bei pateikia rezultatus . Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į tai, ar aukštoji mokykla savo studentams siūlo bendrabučius. Pasidomėti apie siūlomas papildomos veiklas: šokių, teatro ar dainų ansamblius, įvairius klubus, savanorystę, mokslines draugijas ir pan.

4.  Kokios yra artimiausios mokymo įstaigos, kuriose galėčiau studijuoti ar įgyti profesiją?

LAMA BPO interneto puslapyje pateikiami Lietuvos aukštųjų mokyklų sąrašai ir kontaktai: 

5. Kokį darbą dirba konkrečios profesijos specialistai, pvz.: viešųjų ryšių specialistas, farmokotechnikas? Kokį atlyginimą galėčiau gauti pasirinkęs vienokią ar kitokią profesiją?

Darbo atlygis dažnai skiriasi ir priklauso nuo užimamų pareigų, srities, patirties. Tačiau informaciją, apie galimas darbo perspektyvas baigus studijas galima rasti aukštųjų mokyklų svetainėse, prie studijų programų aprašymų. Taip pat galima pasidomėti ir pačios aukštosios mokyklos darbuotojų, konsultavimo centrų ar studentų atstovų. Aukštosios mokyklos, gimnazijos, vidurinės mokyklos dažnai organizuoja įvairias karjeros dienas, kurių metu dalyvauja aukštųjų mokyklų atstovai ir specialistai iš įvairių įstaigų bei organizacijų, kurie gali plačiau papasakoti apie konkretaus darbo subtilybes. Norint sužinoti kokį darbą dirba konkrečios profesijos specialistai, vertėtų dalyvauti įmonių organizuojamuose „atvirų durų“ renginiuose, pabendrauti su tos srities specialistais, kurie galėtų papasakoti apie savo darbą, karjeros galimybes bei perspektyvas. Siekiant plačiau susipažinti su konkrečia specialybe, atlygiu ar darbais, kuriuos dirba tos srities specialistai, vertėtų pasidomėti įmonių ir įstaigų siūlymais savanoriauti ar atlikti praktiką. Tokiu būdu įgyjant galimybę iš arčiau susipažinti su darbo specifika. Taip pat verta pasidomėti prognozėmis, kokios profesijos ateityje bus labiausiai apmokamos.

6.  Kokių egzaminų reikės norint studijuoti tam tikrą pasirinktą studijų programą?

LAMA BPO puslapyje pateikiama konkursinio balo skaičiuoklė . Čia galima ne tik pasižiūrėti, kiek ir kokių egzaminų reikia norint studijuoti norimą studijų programą, bet ir kokio dydžio balo reikia norint gauti valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietą.

7. Ar yra galimybė mokytis nemokamai? Kokias studijų programas rinktis norint mokytis nemokamai?

Geriausiai brandos egzaminus išlaikę stojantieji šalies aukštosiose mokyklose gali mokytis nemokamai. Tai priklauso nuo stojančiojo konkursinio balo bei kitų, norinčių studijuoti tą pačią programą, balų (kuo aukštesnis balas, tuo didesnė tikimybė studijuoti nemokamai). Taip pat priklauso nuo to, kiek valstybė tais metais yra skyrusi krepšelių atitinkamai studijų programai (1 krepšelis atitinka 1 valstybės finansuojamą, t. y. nemokamą vietą). Valstybės finansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatines, tiek ir į ištęstines studijų programas. Studijuoti nemokamai yra galimybė beveik visose aukštosiose mokyklose, tačiau tikslesnį programų sąrašą galima rasti LAMA BPO svetainėje. Svarbu žinoti, jog aukštosios mokyklos kas semestrą ar vienerius studijų metus peržiūri studijų rezultatus (vyksta rotacija). Valstybei būtinos, bet tarp stojančiųjų nepopuliarios specialybės gali gauti tikslinį finansavimą. Tikslinę studijų vietą gavęs studentas, baigęs mokslus, turės įvykdyti tam tikrus sutartus įsipareigojimus (pvz.: trejus metus atidirbti pagal įgytą specialybę). Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo aprašas . Tikslinio finansavimo prašymas ir kita detali informacija apie tikslinį finansavimą .

Informacija atnaujinta 2017 01 11.

Paieška