Jaunimo informavimas ir konsultavimas

 

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Įvairiuose interneto portaluose yra gausybė informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis. Informaciją internete reikia pateikti atsižvelgiant į jo specifiką, todėl ERYICA patvirtino Europos jaunimo informavimo chartiją, kurioje pateikti principai, kuriais vadovaujantis vykdoma JIK veikla.

Pagrindiniai JIK siekiai:

 • Suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
 • Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
 • Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
 • Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
 • Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
 • Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
 • Siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
 • Aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

JIK plėtra:

2013 m. parengtas, 2015 m. gruodžio mėn. atnaujintas  jaunimo informavimo ir konsultavimo vadovas.

Kiti naudingi metodiniai leidiniai jaunimui ir dirbantiems su jaunimu čia .

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) kreipėsi į Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus, norėdamas sužinoti, su kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi jauni žmonės, rinkdamiesi studijas bei profesiją. Informavimo ir konsultavimo taškų atsakymai parodė, kad dažniausiai jaunuolių keliami klausimai yra labai panašūs. Susisteminus informaciją Departamentas parengė dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris gali padėti renkantis studijas, profesiją. 

2019 m. kovo 25 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti (Rekomendacijos). Rekomendacijose išskirti jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas, uždaviniai, principai, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbo organizavimo tvarka bei veiklos planavimas.

 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:
 • išsilavinimas (pvz., vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
 • jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz., kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);
 • internetinis (informacinis) raštingumas (pvz., informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
 • laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz., vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);
 • socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz., pagalbą teikiančios institucijos);
 • psichologinės pagalbos teikimo klausimai;
 • sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;
 • jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz., asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
 • priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;
 •  jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
 •  jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.
 •  jaunimo savanoriškos veiklos klausimai;
 •  neformaliojo jaunimo ugdymo klausimai;
 •  jaunimo užimtumo ir laisvalaikio klausimai (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
 • jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo klausimai (jaunimo organizacijų, mokinių ir studentų savivaldų veikla).
 
Jeigu turite klausimų galite kreiptis į jaunimo informavimo ir konsultavimo centrą arba taškus, kurių kontaktai nurodyti apačioje:
 
Šiuo metu Lietuvoje veikia vienas JIK centras:
 
1) Utenos jaunimo informacijos centras
Maironio g. 12, Utena (I aukšte)
Tel. nr.: +37062556836
El.p.: [email protected] 
Atstovė: Jurgita Grinienė
Konsultacijos teikiamos: darbo dienomis nuo 14 iki 18 val.
 
Lietuvoje veikiantys JIK taškai:

1) Alytaus apskrities jaunimo informavimo taškas

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vytenio g. 19, Varėna
Tel. nr.: +37061000438
Atstovė: Jurgita Žukienė

2) Kauno apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ „Kaunas 2022“
Daukšos g. 34, Kaunas
Tel. nr.: +37069610701
Atstovas: Povilas Virbašius

3) Kauno apskrities jaunimo informavimo taškas

Savanorių asociacija „Spindulys“
Tel. nr.: +37068929292
Atstovė: Sandra Palubeckė

4) Klaipėdos apskrities jaunimo informavimo taškas

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
H. Manto g. 22, Klaipėda (413 kab. 4 aukštas)
Tel. nr.: +37060800953
Atstovė: Agnė Kovalenkaitė

5) Klaipėdos apskrities jaunimo informavimo taškas

Gargždų atviras jaunimo centras
Klaipėdos g. 74, Gargždai 
Tel. nr.: +37067343947
Atstovė: Edita Vyšniauskė

6) Marijampolės apskrities jaunimo informavimo taškas

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“
Vytauto g. 17-312, Marijampolė
Tel. nr.: +37062043662
Atstovė: Aistė Rutkauskienė
 
7) Panevėžio apskrities jaunimo informvimo taškas
Panevėžio atviras jaunimo centras
Ramygalos g. 18, Panevėžys
Tel. nr.: +37061652340
Atstovas: Vismantas Gaspariūnas

8) Šiaulių apskrities jaunimo informavimo centras

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Radvilų g. 17, Radviliškis
Tel. nr.: +37064585885
Atstovė: Justina Šereivaitė

9) Tauragės apskrities jaunimo informavimo taškas

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus g. 4. Jurbarkas
Tel. nr.: +37067502563
Atstovas: Lukas Bakšys

10) Telšių apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ „Edukacija kitaip“
Parko g. 3b, Plungė
Tel. nr.: +37061136958
Atstovė: Daiva Gramalienė

11) Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras "Žalianamis"
Antakalnio g. 84A, Vilnius
Tel. nr.: +37060414101
Atstovė: Brigita Ruzienė

12) Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras“
Miškų g. 29, Ukmergė
Tel. nr.: +37068935537
Atstovė: Dalia Mikelinskienė
Paieška