Adakavo socialinės globos namai

Apie organizaciją
Adakavo socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausieji veiklos tikslai: 1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens, įvairiapusiškus poreikius ir interesus; 2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę, palaikyti ryšius su bendruomene; 3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygi, poreikius ir intresus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą. Adakavo socialinės globos namai turi Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos padalinį, adresu Prezidento g. 21, Tauragė. Padalinyje vykdomos veiklos: ilgalaikė globa, dienos socialinė globa institucijoje, dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose, dienos užimtumo centras ir medicininė reabilitacija.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Įstaigoje dirbama su suaugusiais psichinę, proto negalią turinčiais asmenimis. Savanoriui bus suteikta galimybė dirbti tiek individualiai, tiek su grupe asmenų.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Laukiame savanorių kiekvienoje įstaigos atliekamoje veikloje (išskyrus medicininę reabilitaciją): bendravimas, pagalba švenčių metu, dalyvavimas užimtume dienos socialinės globos institucijoje grupėje, pagalba teikian integralias paslaugas asmens amuose. Atėjusiam savanoriui bus suformuluota keletas veiklos užduočių, darbo grafikas ir valandos bus nustatytos pagal poreikį/situaciją/savanorio galimybes ir t.t.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Mokančio bendrauti su neįgaliais, senyvo amžiaus asmenimis; kūrybiško; komunikabilaus; | motyvuoto; norinčio atrasti save; atsakingo ir norinčio kitaip pažvelgti į savo aplinką.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Adresas
J.Adakauskio g. 1, Adakavo I kaimas, Skaudvilės sen., Tauragės raj.
Savivaldybė
Tauragės rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
8 446 72381
Svetainė
http://adakavosgn.lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška