Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ (SVOO)

Apie organizaciją
Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ (toliau – Organizacija) savanoriškai veiklai vykdyti priima savanorius jau nuo ne vienerius metus. Organizacijos tikslas – skatinti bendrą veiklą; skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje. Organizacijoje nuolat savanoriauja nuo 5 iki 10 savanorių. Atrankos tapti Organizacijos savanoriais organizuojamos kasmet. Organizacija siekdama tinkamai atstovauti Akmenės rajono jaunimo interesus nori sudaryti sąlygas kuo didesnei daliai jaunimo ieškoti sau tinkamos veiklos, tokiu būdu prisidedant prie neaktyvaus jaunimo mažinimo Akmenės rajone; atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo ir jaunimu besirūpinančių organizacijų interesus, t. y. gerinti jauno žmogaus įvaizdį visuomenėje. Organizacija siekia plėsti savo darbo su jaunimu ribas siekdama įvairovės ir lankstumo savanoriškos veiklos organizavime įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse bei suteikti galimybes savanoriams įgyti realių praktinių įgūdžių. Organizacija visuomet aprūpina savanorius veiklai vykdyti reikalingomis priemonėmis. Siekiame padėti jaunam žmogui rasti veiklas, kurios jį domintų dar iki specialybės pasirinkimo momento arba tiesiog sudaryti galimybes realizuoti save kuriant gerovę vietos bendruomenei.

Savanoriškos veiklos sritis
Jaunimo politika
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Jauni žmonės Akmenės rajone.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriai gali rinktis juos dominančią organizaciją, kurioje atliks tarnybą.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
10
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Amžius

14-29 m. Adresas
L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė
Savivaldybė
Akmenės rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
8 648 78 125
Facebook
https://www.facebook.com/AkmenesJaunimoApskritasisStalas/?__xts__%5B0%5D=68.ARArqIl9MB1H35LqdanT0nD7OWKkaaqTAHRzW-aAAqw2HgH1ugrTKg9AsCEP8aiDr4jbddFEwumIjxTdxP0bARj9-kdFx805eDjSLgDn9ly3DWNBfSt21VwVRCmWbWGi3O6-aLsH-hEZ7dmqP_o8AS0rbvX1L8f__LxpeoL-UP4h6eb_1GzE_rjfdMyASfLAI14gL_doAQK-31JJ8DRZ9OXGvBgw6dqYaO4mtVbv7Cmap6nE-aPQfUFoLcPOHMgEw34wLbunxPS-CUzE-agO4ImUOCS_YKVgryDjzXb30eadtxnWA_j_jEavqz5CBznOWWZr_QJn3lwd5DojwBn_51uO2Q
Organizacijos patirtis
Organizacija pasirašo savanorystės sutartis su savanoriais (kai to nori/reikia vienai iš šalių), rengia savanoriškos veiklos planą kartu su savanoriu pagal savanorio pageidavimus ir organizacijos galimybes, pildo savanoriškos veiklos laiko apskaitos žurnalą ir savanoriškos veiklos paslaugų priėmimo-perdavimo aktus. Savanoriška veikla Organizacijoje su kiekvienu savanoriu trukdavo individualiai, dažniausiai nuo 3 mėn. iki 6 mėn. Šiuo metu savanorystė vykdoma tik Organizacijos lygmenyje, tačiau siekiame suteikti jaunuoliams galimybes vykdyti platesnio spektro savanorystę – socialinėje veikloje (darbas su moksleiviais, projektų rengimas ir pan.). Šiuo metu Organizacija pati priima savanorius, todėl puikiai žinome kokie dažniausi klausimai kyla savanoriams, kokios pagalbos reikia savanorystės pradžioje. Prieš pasirašant savanoriškos veiklos sutartį su savanoriu yra išsamiai aptariamas savanoriškos veiklos pobūdis ir mastas, veiklos eiga, esantys ir galimi rizikos veiksniai sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimas.
Akredituota: Taip
Paieška