Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Apie organizaciją
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (toliau – Centras) – patrauklus, atviras kaitai, ieškantis inovacijų ir jas diegiantis Centras, sėkmingai įgyvendinantis kryptingą Mokymosi visą gyvenimą strategiją. Centre vykdomos veiklos: - suaugusiųjų ir jaunimo formalusis bei neformalusis bendrasis ugdymas (akredituota vidurinio ugdymo programa); - bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas (akredituota veikla); - profesinis mokymas (įgyta licencija); - socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasės; - vaikų dienos centrai „Uogys“ ir „Agluonai“; - jaunimo informavimo taškas, - Agluonų ir Kairiškių daugiafunkcių centrų veikla; - Trečiojo amžiaus universiteto veikla; - ECDL testavimas; - valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos egzamino vykdymas; - valstybinės kalbos mokymas (kitataučiai) ir kt. Centro veikla yra svarbi Akmenės rajono socialinės sistemos grandis, organizuojanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, ugdanti pozityvų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mąstymą. Centras turi didelę patirtį rengiant, dalyvaujant ir vykdant įvairius rajono, Lietuvos ir Europos struktūrinių fondų organizuojamus konkursus, projektus. Centro veiklų nuolat daugėja ir jos įvairėja. Iniciatyvos, inovacijos ir idėjos, kurios integruojamos į Centro veiklas, kyla iš efektyvaus mokinių, mokytojų, administracijos, išorinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo.

Savanoriškos veiklos sritis
Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Savanoris galės pasirinkti, su kokio amžiaus grupėmis (apie 30 žmonių) dirbs savanoris:

 • Jaunimas nuo 7 iki 29 metų;
 • Besimokantys suaugusieji iki 50 metų;
 • Pedagogai;
 • TAU klausytojai;
 • Kaimų bendruomenės.
  Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
  Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų centras nuolat rengia rajono sveikatos ir socializacijos programų projektus, organizuoja vaikų vasaros poilsio stovyklas, kuriose dalyvauja rajono socialiai remtinų šeimų vaikai, Centro mokiniai bei besimokančių suaugusiųjų vaikai. Projektų vykdymo metu ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo ir vaikų užimtumui, skatinama sveika gyvensena, organizuojamas prasmingas laisvalaikis.
  Savanoris, pageidaujantis užsiimti visuomenei naudinga veikla, norintis įgyti darbinės patirties ir profesinių kompetencijų, pasirinktos Centro veiklos įgyvendinimo metu atliks šias funkcijas:
 • socialinio pedagogo ir meninės veiklos organizatoriaus asistentas;
 • tikslinis darbas, rengiant ir vykdant projektus;
 • prevencinis darbas su jaunimu (pagalba organizuojant išvykas, pokalbius apie socialinių, ekonominių ir geografinių atskirčių problemas);
 • švenčių, parodų, sportinių varžybų, prasmingo vaikų laisvalaikio, užimtumo organizavimas.
  Savanoris dirbs 10-20 valandų per savaitę.
  Centras sėkmingai bendradarbiauja su Akmenės rajono Agluonų ir Kairiškių kaimų bendruomenėmis ir kuruoja ten įkurtų daugiafunkcių centrų veiklas, todėl savanoris, jei pageidaus, gali dirbti ir už Centro ribų.
  Kokio savanorio organizacija ieško?
  Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras pageidautų jauno, pilietiškai aktyvaus, iniciatyvaus ir kūrybiško žmogaus, norinčio išreikšti save, įgyti darbinės patirties, profesinių kompetencijų, greičiau integruotis į darbo rinką.
  Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
  2
  Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
  Taip, bet tik su tam tikra negalia

Amžius

14-29 m. Adresas
Vytauto g. 3, LT-85124 Naujoji Akmenė, Akmenės rajonas
Savivaldybė
Akmenės rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
(8 425) 56 860
Svetainė
https://jsscakmene.lt/index.php/en/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Ne
Paieška