Akmenės r. Socialinių paslaugų namai

Apie organizaciją
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai - biudžetinė įstaiga (toliau - Socialinių paslaugų namai), gyventojams teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas, atliekanti asmenų, prašomų pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, gebėjimo pasirūpinti ir priimti kasdieninius sprendimus, vertinimą. Socialinių paslaugų namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais, teikiant socialines paslaugas tiems Akmenės rajono savaivaldybės gyventojams, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių priežasčių yra ribotas. Pagrindinis socialinių paslaugų namų tikslas - socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia/senyvo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) arba slaugos poreikis. Kadangi Akmenės rajono socialinių paslaugų namai teikia tiek stacionarias, tiek nestacionarias socialines paslaugas, savanoris įstaigoje dirbs ir individualiuose, ir grupiniuose užsiėmimuose.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriams siūlome veiklas, kurios apims socialinę - kultūrinę bei kitas užimtumo veiklas, kurios yra vykdomos tiek įstaigoje, tiek už jos ribų. Savanoris būtų įtrauktas į kliento kasdieninės veiklos organizavimą, skatinamas daugiau laiko skirti bendravimui su paslaugų gavėjais. Savanoris padėtų klientui atlikti kasdienines užduotis, pasiruošti užimtumui, palydėtų į renginius, padėtų stiprinti paslaugų gavėjų kasdieninius bei socialinius gyvenimo įgūdžius. Atsižvelgdami į savanorio poreikius ir turimus įgūdžius, planuojamą įgyti ar jau turimą profesiją, darbo grafiką sudarysime lankstų, bet ne daugiau kaip 20 val.per savaitę.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Motyvuoto dirbti komandoje ir individualiai, nebijančio senyvo amžiaus su negalia bei suaugusio asmens su negalia, sąžiningo, nekonfliktiško, siekiančio daugiau sužinoti, o savo turimas žinias perteikti kitiems. Butų iniciatyvus ir empatiškas, gebantis išklausyti, įsigilinti ir suprasti. Pagelbėtų kasdieniuose darbuose bei įprasmintų prasmingą klientų užimtumą.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
3 savanorius.
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip.

Adresas
Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė, LT-85154
Savivaldybė
Akmenės rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
(8 425) 56 125
Svetainė
www.akmenespn.lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška