Alytaus Šaltinių progminazija

Apie organizaciją
Alytaus Šaltinių progimnazija yra Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Progimnazija savo veiklą pradėjo vykdyti 1975 m. Nuo 2002 m. mokyklos pagrindinė veiklos sritis - formalusis vaikų švietimas, kurio metu įgyvendinamos bendrojo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Nuo 2015 m. Alytaus Šaltinių progimnazija, suvokdama STEAM srities mokslų poreikį, nusprendė tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo klasėse stiprinti STEAM mokslų ugdymą ir, mokant gamtos bei technologinių mokslų, remtis probleminiu, tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminį mąstymą bei kūrybiškumą. Ne mažiau svarbi ir kita mokyklos veiklos sritis - neformalusis vaikų švietimas. Jo pagrindinis tikslas - atskleisti ir išplėtoti mokinių kūrybines galias, ugdyti pradinį meninį ir estetinę kompetencijas, kūrybos ir harmonijos suvokimą, suteikti dorinės brandos pradmenis, per įvairias neformalias veiklas įtraukt mokinius tiek į mokyklos, tiek į miesto bendruomenės gyvenimą, ugdyti pilietiškumo kompetencijas. Mokykloje yra puikiai pritaikytų erdvių, kuriose organizuojami susitikimai, akcijos, renginiai, vykdomi mokymai, projektai, seminarai. Dirbama remiantis neformalaus jaunimo ugdymo ir savanoriškumo principais. Alytaus Šaltinių progimnazija bendradarbiauja su daugeliu organizacijų ne tik iš Alytaus miesto, Alytaus rajono, bet ir iš visos Lietuvos. Nuo 2015 m. vykdomi tarptautiniai ERASMUS + KA I ir KA2 projektai. Mokyklos bendruomenė gerai susipažinusi su vietine ir tarptautine savanoryste, galimybe išreikšti savo socialinę atsakomybę savanoriaujant, mokytis ir mokyti kitus, įgyti gyvenimiškos ir profesinės patirties, tačiau mūsų įstaigos darbuotojai išmano Europos solidarumo korpuso tikslus, uždavinius ir principus, turi patirties koordinuojant, organizuojant ir užtikrinant savanorio kokybišką mokymosi procesą. Mokykla - stipri, atsakinga, motyvuota bendruomenė.

Savanoriškos veiklos sritis
Ekologija, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Sporto, Socialinė, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 15 metų, mokyklos pedagoginė bendruomenė.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Pirmoji savanoriui siūloma veikla - darbas su vaikais iš socialinės rizikos šeimų.
Antroji veikia - darbas su negalią turinčiais vaikais.
Trečioji veikia - darbas su pailgintos dienos grupės mokiniais.
Ketvirtoji veikia - neformalaus švietimo užsiemimai (sportas, teatras, šokis, informacinės
technologijos).
Penktoji veikia - gyvenimo įgūdžių ugdymas mokyklėleje „Laikas kartu".
Darbo grafikas:
Pirmadienis 11.00-15.00
Antradienis 11.00-15.00
Trečiadienis 13.00-17.00
Ketvirtadienis 13.00-15.00
Penktadienis 11.00-15.00
Užimtumas per dieną - 4 val., per savaitę - 20 val.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Savanoris turėtų norėti padėti kitiems, mokėti užmegzti kontaktą su vaikais, gebėti inicijuoti veiklas ir būti pakankamai emociškai stiprus, kad sugebėtų bendrauti su sudėtingo charakterio vaikais, turėtų nebijoti kitokių žmonių, būtų atviras, kantrus, išradingas, sugebėtų prieiti, padėti bei pats paprašytų pagalbos.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Ne

Adresas
Lauko g. 23, Alytus
Savivaldybė
Alytaus miesto savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370 656 04824
Svetainė
https://www.saltiniai.alytus.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=36
Facebook
https://www.facebook.com/saltiniupagrindine/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška