Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Apie organizaciją
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla yra Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė jstaiga. Mokykla savo veiklą pradejo vykdyti 1975 m. Nuo 2002 m. mokyklos pagrindinė veiklos sritis - formalusis vaikų švietimas, kurio metu jgyvendinamos bendrojo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Nuo 2015 m. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, suvokdama STEAM srities mokslų poreikj, nusprendė tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo klasėse stiprinti STEAM mokslų ugdymą ir, mokant gamtos bei technologiniq mokslq, remtis probleminiu, tyrinejimu grjstu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teorijq glaudziai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminj mqstymq bei kurybiskumq. Ne maziau svarbi ir kita mokyklos veiklos sritis - neformalusis vaikif svietimas. Jo pagrindinis tikslas - atskleisti ir ispletoti mokiniq kurybines galias, ugdyti pradinq menin? ir estetinq kompetencijas, kurybos ir harmonijos suvokimq, suteikti dorines brandos pradmenis, per jvairias neformalias veiklas jtraukti mokinius tiek j mokyklos, tiek j miesto bendruomenes gyvenimq. ugdyti pilietiskumo kompetencijq. Mokykloje yra puikiai pritaikytq erdviq, kuriose organizuojami susitikimai, akcijos, renginiai, vykdomi mokymai, projektai, seminarai. Dirbama remiantis neformalaus jaunimo ugdymo ir savanoriskumo principais. Alytaus Saltiniq pagrindine mokykla bendradarbiauja su daugeliu organizacijii ne tik is Alytaus miesto, Alytaus rajono, bet ir is visos Lietuvos. Nuo 2015 m. vykdomi tarptautiniai ERASMUS + KA I ir KA2 projektai. Mokykla - organizacija, atvira pokyciams, issukiams, naujovems. Alytaus Saltiniq pagrindines mokyklos tikslas - tapti patrauklia mokykla visiems, kuri issiskiria ypatingu demesiu kiekvienam vaikui, inovatyviu ir tyrinejanciu ugdymu, auksta bendravimo ir bendradarbiavimo kultura, darnia lyderyste ir sekmingu pokyciq jgyvendinimu. Uzdaviniai - asmenine kiekvieno jauno zmogaus pazanga ir sekminga integracija j visuomenq, viesa vaikq ir jaunimo veikia, skirta vaikq ir jaunimo poreikiams tenkinti, neformalus svietimas ir socializacija, mokiniq iniciatyvq skatinimas ir palaikymas, bendradarbiavimas su mokiniq tevais ir pedagogines bendruomenes kompetencijq tobulinimas, gerosios patirties sklaida. Mokyklos bendruomene mazai susipazinusi su vietine ir tarptautine savanoryste, galimybe isreiksti savo socialinq atsakomybq savanoriaujant, mokytis ir mokyti kitus, jgyti gyvenimiskos ir profesines patirties, taciau musq jstaigos darbuotojai išmano EST tikslus, uždavinius ir principus, turi patirties koordinuojant, organizuojant ir uztikrinant savanorio kokybiška mokymosi procesą. Mokykla - stipri, atsakinga, motyvuota bendruomene.

Savanoriškos veiklos sritis
Ekologija, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Sporto, Socialinė, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 16 metų, mokyklos pedagoginė bendruomenė.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Pirmoji savanoriui siūloma veikla - darbas su vaikais iš socialinės rizikos šeimų.
Antroji veikia - darbas su negalią turinčiais vaikais.
Trečioji veikia - darbas su pailgintos dienos grupės mokiniais.
Ketvirtoji veikia - neformalaus švietimo užsiemimai (sportas, teatras, šokis, informacinės
technologijos).
Penktoji veikia - gyvenimo įgūdžių ugdymas mokyklėleje „Laikas kartu".
Darbo grafikas:
Pirmadienis 11.00-15.00
Antradienis 11.00-15.00
Trečiadienis 13.00-17.00
Ketvirtadienis 13.00-15.00
Penktadienis 11.00-15.00
Užimtumas per dieną - 4 val., per savaitę - 20 val.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Savanoris turėtų norėti padėti kitiems, mokėti užmegzti kontaktą su vaikais, gebėti inicijuoti veiklas ir būti pakankamaiemociškai stiprus, kad sugebėtų bendrauti su sudėtingo charakteio vaikais, turėtų nebijoti kitokių žmonių, būtų atviras, kantrus, išradingas, sugebėtų prieiti, padėti bei pats paprašytų pagalbos.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Ne

Adresas
Lauko g. 23, Alytus
Savivaldybė
Alytaus miesto savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370 656 04 824
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška