Alytaus r. vietos veiklos grupė

Apie organizaciją
Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) yra asociacija, naudos sau nesiekiantis juridinis asmuo - projektinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. Organizacija veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų bei kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir VVG įstatais. Nuo įsteigimo VVG veikia Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. taip pat dirba Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG skatina, organizuoja VVG teritorijos plėtrą bei dalyvauja kitų institucijų, organizacijų vykdomoje šios krypties veikloje, vykdo VVG teritorijos gyventojų mokymą, švietimą ir taip skatina krašto socialinę ir ekonominę gerovę bei prisideda prie bendruomenių telkimosi, vystymosi. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus. Taip pat vienas iš VVG tikslų - savanorystės skatinimas VVG teritorijoje, kuris atsispindi VVG strateginiame dokumente Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“. Nuo 2016 m. VVG buvo projekto „Atrask save“ akredituota ir savanorius priimanti organizacija. 2016 - 2017 m. pagal šį projektą VVG dirbo 2 savanoriai.

Savanoriškos veiklos sritis
Ekologija, Jaunimo politika, Žiniasklaida ir komunikacija, Lygios galimybės, Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Sveikatos, Projektinė veikla, Socialinė, Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Įvairi
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriams siūlome: savanoris gali dirbti iki 10 val. per savaitę; savanoriui siūlome darbo laiką rinktis nuo 9 val. iki 16 val.; darbo laiką ir valandų skaičių savanoris gali pasirinkti pats. Savanoris galės dalvauti dirbant įvairius nesudėtingus techninius darbus: kopijavimas; teksto surinkimas;skanavimas ar pan. bei dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektus, organizuojant projektus, mokymus, renginius ar vykdant techninius informacinių technologijų srities darbus bei galės VVG mokytis ir praktikuoti rengiant nedidelės apimties VVG veiklos viešinimo straipsnius, vykdyti VVG facebook priežiūros darbus bei kitus nesudėtingus techninius darbus VVG administracijoje; turės kontaktus su įvairaus amžiaus VVG teritorijos gyventojais, bendruomeninėmis organizacijomis ir jų vadovais, verslininkais, vietos valdžios atstovais, jaunimu bei galės dirbti su grupėmis ir pavieniais asmenimis.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Savanoris turi būti atsakingas, iniciatyvus, drąsiai siūlyti savo idėjas, informuoti kuratorių apie savanoriško darbo eigą, problemas bei laiku įvykdyti skiriamas užduotis. Savanoris įgis komandinio darbo, projektinės veiklos patirties bei bendravimo patirties su įvairiomis tikslinėmis grupėmis ir pavieniais žmonėmis.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
1
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Adresas
Naujoji g. 48, Alytus
Savivaldybė
Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Svetainė
http://alytausrvvg.lt/
Facebook
https://www.facebook.com/Alytausrvvg/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška