Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Apie organizaciją
Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla yra Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokykla veikia nuo 1996 metų, pagrindinė veiklos sritis – formalusis vaikų švietimas, kurio metu įgyvendinamos bendrosios priešmokyklinio ir ugdymo programos Mokyklos veiklos kryptis – patirtinis, kontekstinis ugdymas. Mokykloje kuriama aktyvų mokymąsi skatinanti edukacinė aplinka, palaikomi geranoriški tarpusavio santykiai. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą, ugdomas socialiai aktyvus, savarankiškas, motyvuotas ir pasirengęs tolimesniam mokymuisi pradinukas. Vykdomos prevencinės programos padeda ugdyti mokinių socialinę kompetenciją, sveiko gyvenimo būdo nuostatas. Plėtojama mokyklos bendruomenės partnerystė, ugdomi lyderiai, vykdomas nuoseklus ir planingas kvalifikacijos tobulinimas. Modernizuojama ugdymo(si) aplinka, atnaujinama IKT bazė, diegiamos skaitmeninės mokymosi priemonės. Kaip prioritetus mokykla išskiria veiksmingo, kokybiško ir motyvuojančio ugdymo (si) užtikrinimą bei saugios, pritaikytos aktyviai mokymo(si) veiklai aplinkos kūrimą. Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla glaudžiai bendradarbiauja su kitomis miesto švietimo įstaigomis, įvairiomis organizacijomis. Mokykla turi patirtį įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, buvo vykdomi tarptautiniai eTwinning, ERASMUS+KA2 projektai. Mokykla – organizacija, atvira pokyčiams, iššūkiams, naujovėms. Mokyklos vizija – visos dienos kontekstinio mokymo (si) ir kūrybiško mąstymo ugdymo mokykla, kurioje visiems saugu, gera būti, įdomu veikti ir mokytis kartu. Veiklos prioritetai: 1. Mokinio unikalumas ir asmeninė pažanga. 2. Saugi funkcionali ugdymosi aplinka. 3. Asmeninis meistriškumas ir kolegialus bendradarbiavimas. Mokyklos bendruomenė mažai susipažinusi su vietine ir tarptautine savanoryste, galimybe išreikšti savo socialinę atsakomybę savanoriaujant, mokytis ir mokyti kitus, įgyti gyvenimiškos ir profesinės patirties, tačiau mūsų įstaigos darbuotojai išmano EST tikslus, uždavinius ir principus, turi patirties koordinuojant, organizuojant ir užtikrinant savanorio kokybišką mokymosi procesą. Mokykla – stipri, atsakinga, motyvuota bendruomenė.

Savanoriškos veiklos sritis
Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Vaikai nuo 6 iki 10 metų, mokyklos pedagogų bendruomenė.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Pirmoji savanoriui siūloma veikla – mokinių užimtumas pertraukų metu.
Antroji veikla – pagalba mokiniams ( mokytojo padėjėjo veikla) pamokų metu.
Trečioji veikla – darbas su pailgintos mokymosi dienos grupės mokiniais.
Ketvirtoji veikla – neformalaus švietimo užsiėmimai (sportas, teatras, šokis, informacinės
technologijos).

Darbo grafikas
Pirmoji ir antroji veikla
Pirmadienis 9.00-13.00
Antradienis 9.00-13.00
Trečiadienis 9.00-13.00
Ketvirtadienis 9.00-13.00
Penktadienis 9.00-13.00
Užimtumas per dieną – 4 val., per savaitę – 20 valandų
Trečioji ir ketvirtoji veikla
Pirmadienis 13.00-15.00
Antradienis 13.00-15.00
Trečiadienis 13.00-15.00
Ketvirtadienis 13.00-15.00
Penktadienis 12.00-14.00
Užimtumas per dieną – 2 val., per savaitę – 10 valandų
Kokio savanorio organizacija ieško?
Savanoris turėtų norėti padėti kitiems, mokėti užmegzti kontaktą su vaikais, gebėti inicijuoti veiklas ir būti pakankamai emociškai stiprus, kad sugebėtų bendrauti su sudėtingo charakterio vaikais, turėtų nebijoti kitokių nei jis pats žmonių, būtų atviras, kantrus ir išradingas, sugebėtų prieiti, padėti bei pats paprašytų pagalbos.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Ne

Adresas
Birutės g. 26, Alytus
Savivaldybė
Alytaus miesto savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370 315 74 437
Svetainė
https://www.senamiestis.alytus.lm.lt/
Facebook
https://www.facebook.com/senamiestukas/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Ne
Paieška