Anykščių regioninio parko direkcija

Apie organizaciją
Vadovaujantis Anykščių regioninio parko direkcijos nuostatais, įstaiga pagal kompetenciją vykdo Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių), biologinės įvairovės apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą. Tarp svarbiausių direkcijos veiklos tikslų – švietėjiškos, muziejinės ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo propagavimas. Direkcija organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse. Vykdoma švietimo veikla, organizuojamas gamtosauginis (ekologinis) švietimas ir mokymas, neformaliojo ugdymo veikla gamtosauginėse ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaigomis rengiamos ir vykdomos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programos gamtos apsaugos ir kultūros paveldo srityse.

Savanoriškos veiklos sritis
Ekologinė, Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų viena iš veiklos sričių yra vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros vertybes, jų apsaugą. Skleisti informaciją apie saugomus objektus, propaguoti pažintinį turizmą bei vykdyti ekologinį švietimą ne tik moksleivių, bet ir suaugusiųjų tarpe (švietimo įstaigų darbuotojų, studentų, senjorų, vietos gyventojų, turistų ir kt.). Todėl, ir savanoris čia turės galimybę dirbti praktiškai su visomis paminėtomis žmonių amžiaus grupėmis. Grupių dydis yra nuo 10 iki 30 žmonių, o kai kuriuose renginiuose žmonių skaičius dažnai siekia gerokai daugiau, gali būti daugiau nei 100 žmonių. Planuojamos individualios veiklos bei darbas kartu su regioninio parko specialistais.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Darbo grafikas su kiekvienu savanoriu bus aptariamas individuliai jiems atvykus ir sudaromas atsižvelgiant į jų galimybes ir pageidavimus. Bus planuojamos individualios veiklos bei darbas kartu su regioninio parko specialistais. Pagrindiniai numatomi darbai ar užduotys būtų:
-regioninio parko gamtos bei kultūros paveldo objektų, pažintinių takų, rekreacinių vietų lankymas, jų inventorizacija, fotografavimas, kraštotyrinės bei turizmo informacinės medžiagos rinkimas;

 • susipažinimas su kraštovaizdžio bei lankytojų monitoringais, jų vykdymas;
  -dalyvavimas valstybiniame ES rūšių monitoringo vykdyme;
  -pagalba tvarkant saugomas vertybes bei rekreacines teritorijas;
  -dalyvavimas bei pagalba gamtiniuose renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose, žygiuose ir kt.;
  -turistinių maršrutų kūrimas, žygio trąsų išbandymas;
  -video siužetų montavimas;
  -informacinių skelbimų maketavimas;
  -gamtos pamokų kūrimas;
  -interaktyvaus žemėlapio, video terminalų lankytojų centro ekspozicijoje pildymas;
  -informacijos apie Anykščių regioninį parką sklaida bei populiarinimas;
  -kitos veiklos.
  Kokio savanorio organizacija ieško?
  Savanoris planuojantis dirbti Anykščių regioniniame parke pirmiausiai turėtų mylėti gamtą ir norėti būti bei dirbti gamtoje. Kadangi didelė dalis darbų (apskaitų, monitoringų, inventorizacijos, kraštotyros, objektų tvarkymo ir kt.) bei įvairių renginių, gamtos pamokų, edukacinių užsiėmimų vyksta būtent gamtoje. Regioninio parko darbuotojams tenka daug bendrauti su įvairių grupių žmonėmis – moksleiviais, mokytojais, turistais, senjorais, vietos gyventojais, todėl ir savanoriui atliekančiam praktiką labai svarbi savybė – komunikabilumas bei noras bendrauti – su įvairių amžiaus grupių ir įvairaus išsilavinimo regioninio parko lankytojais. Labai norėtume jog savanoris turėtų savo idėjų bei pasiūlymų, būtų iniciatyvus bei žingeidus. Gebėtų gerai naudotis socialiniais tinklais bei medijomis. Privalumas būtų užsienio kalbų mokėjimas.

Savanoris atlikdamas praktiką Anykščių regioniniame parke turės galimybę susipažinti su parko teritorijoje esančiomis gamtos bei kultūros vertybėmis, jų išsaugojimo svarba. Galės prisidėti vykdant Europos svarbos rūšių valstybinius monitoringus, susipažinti su retomis paukščių, vabzdžių bei žinduolių rūšimis, jas stebėti. Susipažins su kraštovaizdžio monitoringo bei parko lankytojų apskaitų ypatumais. Savanoris turės galimybę dalyvauti gamtiniuose renginiuose bei edukacinėse veiklose, o galbūt ir pats jas sugalvoti bei pravesti. Norime, kad jauni žmonės – savanoriai pajustų pažinimo džiaugsmą, patikėtų savo jėgomis.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Ne.

Adresas
J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai
Savivaldybė
Anykščių rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370 38150739
Svetainė
www.anyksciuparkas.lt
Facebook
www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška