Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Apie organizaciją
Mažeikių rajono Bendruomeninis pagalbos vaikams centras savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra: teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba Centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausymas; teikti socialinę pagalbą rizikos grupės, tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų; teikti globėjams/rūpintojams „Laikino atokvėpio“ paslaugą: teikti socialinę pagalbą šeimai, pagal poreikį. Teikti vaikui laikiną globą, kai nėra galimybių globėjams, tėvams, kitiems šeimos nariams pasirūpinti vaiku arba neįgaliu vaiku arba, kai ši paslauga reikalinga nakties metu ar savaitgaliais. organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių GIMK mokymus, konsultavimo bei pagalbos jiems teikimo paslaugas, vykdyti švietėjišką veiklą.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė, Jaunimo politika, Švietimo, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Vaikai nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų. Bendruomeninis pagalbos vaikams centras yra Mažeikių rajono savivaldybės įstaiga, teikianti globos (rūpybos) ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams ar globos (rūpybos) nustatymo klausimas.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre savanoriško darbo veiklos bus tiesiogiai sietinos su esamais vaikų poreikiais. Atliepiant individualaus, komandinio, socialinio – pedagoginio ar kt. darbo lūkesčius bus planuojamos konkrečios veiklos. Savanorį informuojant apie užduotį bus atkreipiamas dėmesys į: 1. savanoriško darbo funkcijų pristatymą savanoriui t.y. ką savanoris privalo daryti savo darbe, ko savanoris neprivalo daryti, ką savanoris turėtų daryti, jeigu susidurtų su tam tikra situacija. 2. vaidmenų ir atsakomybės pristatymą – savanoris supažindinamas su ryšiais ir aplinka, kurioje jis dirbs: su kuo dirbs savanoris ir koks bus jo vaidmuo atliekant darbą; Bendruomeninio pagalbos vaikams centro administracija dirba nuo 8 val. iki 17 val. darbo dienomis socialiniai darbuotojai su vaikais dirba visą parą, „Atokvėpio“ paslauga“ teikiama ir savaitgaliais. Planuojamos atidaryti atviros jaunimo erdvės darbo laikas bus pritaikomas atsižvelgiant į poreikį. Savanoriavimo darbo laikas bei trukmė gali būti derinama kiekvienu konkrečiu savanoriavimo atveju, atsižvelgiant į Bendruomeninio pagalbos vaikams centro galimybes.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Egzistuoja daug darbų, kuriems atlikti reikia turėti tam tikrų profesinių žinių. Todėl potencialus savanoris turi puikią progą įgyti naujų žinių bei profesinės patirties. Ne veltui sakoma, kad savanoris – tai žmogus kuris nuolat tobulėja. Ieškome stiprios, aktyvios, motyvuotos asmenybės, kuri gali ir nori padėti vaikams atrasti tikros draugystės, rūpesčio ir atjautos reikšmę. Norinčius tobulėti, įgyti naujų žinių, ugdytis pasitikėjimą savimi, atsakomybės jausmą, mokytis spręsti asmenines problemas ir padėti kitiems sudėtingose situacijose.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią

Adresas
Laisvės g. 83, Mažeikiai
Savivaldybė
Mažeikių rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
8 6803 3987
Svetainė
http://www.atokvepis.lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška