Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Apie organizaciją
Lietuvos šiaurėje, Biržų rajone, Latvijos pasienyje, dviejų upių: Apaščios ir Nemunėlio santakoje, įsikūręs pats šiauriausias Lietuvos taškas - Nemunėlio Radviliškis, turintis modernią, patrauklią, dinamišką, atvirą kaitai ugdymo įstaigą. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, remdamasi filosofija - 5 P: Pagalba, Pagarba, Pozityvus požiūris, Pavyzdys, Palaikymas, ugdo pasitikinčius savo jėgomis, nebijančius iššūkių, žinančius savo asmenybės unikalumą, mokinius. Mokykla garsėja kaip ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos pedagogus, gerą materialinę bazę, pasiekianti puikių rezultatų. Mokykloje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Šiuo metu mokosi 62 mokiniai, 30 vaikų ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė, Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Organizacijos tikslinė grupė yra mokyklos bendruomenė: 3-6 metų vaikai, 1-10 klasių mokiniai, mokytojai, tėveliai, personalas. Savanoris dirbs su 10-15 vaiku grupėmis.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Tai turėtų būti 5 darbo dienos ir 20 val. per savaitę (grafiką būtų galima suderinti individualiai). Savanoris galėtų dirbti direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojo, klasės vadovo, socialinio
pedagogo, bibliotekos vedėjo, mokinių savivaldos koordinatoriaus, karjeros konsultanto,
direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams padėjėju (pasirinktinai). Taip pat galėtų organizuoti neformaliojo vaikų švietimo, renginius, padėti tvarkyti mokyklos muziejų,
rinkti, inventorizuoti, eksponuoti kraštotyrinę medžiagą. Rengtų pristatymus, renginius,
edukacines pamokas. Savanoris turėtų galimybę rinktis jam priimtinesne veikla, sritį, kurioje jis geriausiai atsiskleistų, jaustųsi kompetentingas.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Ieškome žmogaus, kuris norėtų dalintis savo patirtimi, žiniomis su smalsiais vaikais, nebijantis mokytis
ir kasdien tobulėti. Drasiai siūlantis idėjas ir priimantis mokyklos iššūkius: švietimą, popamokinę veiklą, pagalbą. Norime, kad savanoris būtų motyvuotas, gebantis bendrauti su jaunimu, draugiškas, nuoširdus, sąžiningas, teisingas, pareigingas.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Adresas
Santakos g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržu
Savivaldybė
Biržų rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
864024988
Svetainė
http://www.nrmokykla.lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška