Biržų r. sav. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

Apie organizaciją
Gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, suteikianti išsilavinimą su dorinės. sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindais, turinčiais bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, su mokinių pasirengimu mokytis toliau, išugdytais gebėjimais apsispręsti bei tautinio sąmoningumo pagrindais. Organizacijos misija yra teikti kokybišką išsilavinimą Vabalninko apylinkių gyventojų vaikams. Sukurti saugią, pagal galimybes modernią ugdymo aplinką, pagrįsta demokratinės gyvensenos, modernios vadybos principais. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių socialinės, kultūrinės, technologinės kompetencijų ugdymui. Gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda. Daug dėmesio skiriama darbui su jaunimu.

Savanoriškos veiklos sritis
Informacinės technologijos, Socialinė, Sporto, Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Jaunimas.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Darbas su mokinių savivaldos komanda, atskirais komitetais po pamokų. Pagalba mokiniams, ruošiant rajono mokinių savivaldos komandų susitikimą Vabalninke ir įgyvendinant projektinę veiklą. Nors vieną dieną per savaitę po pamokų užimti autobuso laukiančius mokinius (įtraukti juos į veiklą).
Kokio savanorio organizacija ieško?
Ieškome aktyvaus, pareigingo, įdomaus bei veiklaus savanorio, įvaldžiusio pagrindines darbo kompiuteriu funkcijas, gebančio bendrauti, bendradarbiauti, savarankiškai organizuoti veiklas, organizuoti projektinę veiklą. Privalumas, kad savanoriavimo laikotarpiu galėtų pasiūlyti mokiniams naują neformalaus ugdymo veiklą (būrelį).
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
1
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Adresas
K. Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj.
Savivaldybė
Biržų rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
861172456
Svetainė
http://www.vabalninkomokykla.lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Ne
Paieška