Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Apie organizaciją
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos viena iš veiklos krypčių yra gamtos stebėsena ir tyrimai, retųjų, nykstančių rūšių monitoringas, gamtinių buveinių kaitos stebėjimas ir ypač vertingų gamtinių buveinių stabilumo palaikymas (gamtotvarka). Kita kryptis yra kultūros paveldo objektų priežiūra. Taip pat direkcija atlieka funkcijas, reikalingas saugomos teritorijos lankymo ir pažintinio turizmo užtikrinimui: rekreacinės infrastruktūros planavimas, įrengimas ir priežiūra, lankytinų objektų pritaikymas lankymui ir priežiūra, informacijos apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų lankymo galimybes rinkimas, sisteminimas ir pateikimas lankytojams lankytojų centruose, interneto svetainėse arba leidinių pavidalu. Siekdama užtikrinti efektyvesnį lankytojų srautų valdymą direkcija vykdo lankytojų monitoringą. Trečia veiklos kryptis yra pažintinė-švietėjiška. Direkcija organizuoja pažintines ekskursijas, edukacijas, gamtines ir etnokultūrines stovyklas, tradicinius renginius ir šventes.

Savanoriškos veiklos sritis
Ekologija, Gyvūnų globa, Menas ir kultūra, Švietimo
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Tikslinė grupė - parkų lankytojai apima platų socialinį spektrą: moksleiviai, studentai, šeimos, pavieniai lankytojai, lietuviai ir užsieniečiai. Daugiausiai priklauso nuo veiklų pobūdžio. Edukacinių veiklų pagrindinė tikslinė grupė yra įvairaus amžiaus moksleiviai ir šeimos. Organizuojant savanoriškas veiklas daugiausia tenka bendrauti su studentais ar jaunimu. Lankytojų centruose ir lankytojų monitoringo metu tenka susidurti su visų grupių lankytojais. Maršrutų ir lankomų objektų bei teritorijos priežiūros metu teks bendradarbiauti su kitais savanoriais ir direkcijos darbuotojais, kartais dirbti indvidualiai.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Lankytojų monitoringas vykdomas vasaros mėnesiais pagal patvirtintą programą. Tam tikruose taškuose kartą per mėnesį visą dieną skaičiuojami ir apklausiami lankytojai. Monitoringas vykdomas ir savaitgaliais. Prieš monitoringą reikia pasiruošti lankytojų apskaitos lapus ir anketų kopijas. Po monitoringo suvedami duomenys.
Lankytojų aptarnavimas lankytojų centruose ir ekspozicijose – informacijos teikimas lankytojams apie parkų gamtines ir kultūrines vertybes, lankomus objektus, poilsio ir nakvynės galimybes, pagalba direkcijos darbuotojams vedant ekskursijas ir edukacijas. Turistinių maršrutų markiravimas ir priežiūra pagal galimybes vykdomas sezono pradžioje, tačiau labai priklauso nuo oro sąlygų. Prieš markiravimą būtina gerai susipažinti su maršrutu. Lankomų objektų, gamtinių ir rekreacinių teritorijų priežiūra vykdoma visą sezoną: šienavimas, medžių bei krūmų atžalų šalinimas, šiukšlių surinkimas, takų ir įrangos remontas ir pan. Direkcija prižiūri dideles lankomų gamtos ir kultūros paveldo objektų ir gamtinių kompleksų teritorijas. Savanoriai dirba komandoje su direkcijos darbuotojais. Kartais šių objektų tvarkymui organizuojamos talkos. Savanoriai talkintų jas organizuojant, t.y. suderinant laiką, reikiamas priemones, žmonių skaičių, logistiką ir kita. Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas bei kita švietėjiška veikla nėra vykdoma kasdien, tačiau bent kartą per mėnesį organizuojami didesni renginiai plačiai visuomenei. Savanoriai taip pat prisideda prie jų organizavimo.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Labai svarbu yra noras tobulėti ir mokytis, nebijoti iššūkių. Savanoriai turėtų būti pasirengę daug laiko praleisti gamtoje, dirbti lauko sąlygomis. Veiklos metu savanoriai išmoktų arba patobulintų savo gebėjimą dirbti komandoje ir savarankiškai, organizacinius gebėjimus (laiko ir išteklių planavimas), bendravimo įgūdžius (su parko lankytojais), užsienio kalbos (anglų, vokiečių) būtų privalumas. Nors gamtinės pakraipos išsilavinimas taip pat būtų privalumas, tačiau svarbiausia, kad savanoriai būtų motyvuoti dirbti aplinkos labui, nebijotų mokytis naujų dalykų, aistringai mylėtų gamtą ir norėtų šia aistra pasidalinti su kitais.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
8
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Ne

Adresas
Lūšių g. 16, Palūšės k., Ignalinos r.
Savivaldybė
Ignalinos rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
8 386 47478
Svetainė
https://anp.lrv.lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška