Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Apie organizaciją
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka – bibliotekų tinklas, jungiantis 13 padalinių, įkurdintų 17 skirtingų miesto vietų. Bibliotekos tikslas – tapti patraukliu bendruomenės informacijos išteklių ir paslaugų centru, dalyvauti kuriant informacinę visuomenę, kelti bendrąją kultūrą. Biblioteka organizuoja švietėjiškas programas, prisideda prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo, teikia pagalbą mokymo procesui, ugdo gyventojų informacinius gebėjimus, vykdo kultūrinę ir laisvalaikio funkcijas: renginiais ir programomis atskleidžia bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, kuria patogias skaitymo sąlygas, skatina skaitymą.

Savanoriškos veiklos sritis
Menas ir kultūra, Švietimo, Informacinės technologijos
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Priešmokyklinio amžiaus vaikai (3-6 m.). Edukaciniai užsiėmimai bibliotekos vaikų skyriuose: pasakų skaitymai, kūrybinio lavinimo užsiėmimai, žaidimai ir kt. Individualiai ir grupėse (12-18 vaiku). 1 savanoris 3 sav. per mėn. Moksleiviai (7-14 m.). Edukaciniai užsiėmimai bibliotekos vaikų skyriuose: popamokinė veikla, literatūros kūrinių skaitymai, rankdarbiai, žaidimų turnyrai, racionalaus kompiuteriu naudojimo pamokėlės ir kt. iniciatyvos. 1 savanoris 3 sav. per mén. Jaunimas (15-30 m.). Edukaciniai užsiėmimai bibliotekos jaunimo skyriuje: kurti ir įgyvendinti jaunimo skaitymo aktyvinimo programas, organizuoti jaunimui proto mūšius, renginius, žaidimų turnyrus ir kt. 1 savanoris 3 sav. per mėn. Vyresnio amžiaus žmonės ir senjorai (55-75 m.). Vyresnio amžiaus žmonių ir senjorų mokymai kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio (kaip vadovas arba pagalbininkas, pasirinktinai): 20 val. mokymų kursas pagal paruoštą programą. 2 savanoriai 6 mėn. (pravedant vienus kursus per mėnesį).
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
1) 2 savanoriai 6 men. galėtų mokyti kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio vyresniojo amžiaus žmones (20 val. mokymų kursas pagal paruošta programa 1 k. mėnesyje). 2) I savanoris 3 sav. per mėn. galėtų organizuoti užsiėmimus vaikams skirtinguose bibliotekos vaikų skyriuose: popamokinė veikla, pasaku skaitymai, rankdarbiai, žaidimų turnyrai. racionalaus kompiuterių naudojimo pamokėlės ir kt. iniciatyvos. 1 savanoris 3 sav. per mėn. galėtų kurti ir igyvendinti jaunimo skaitymo aktyvinimo programas, organizuoti jaunimui proto mūšius, renginius, žaidimy turnyrus ir kt. Biblioteka atvira ir kitoms iniciatyvoms kultūros ir meno edukacinės veiklos srityse.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Bibliotekai reikalingi kūrybingi ir iniciatyvūs savanoriai, besidomintys literatūra, technologijomis, mėgstantys skaityti ir bendrauti su įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėmis. Laukiame Jūsų. jeigu norite sužinoti kaip veikia biblioteka, jeigu mėgstate organizuoti renginius ir juose dalyvauti. Jeigu turite idėjų ir siekiate jas realizuoti. Mokantys dirbti kompiuteriais, kompiuterinio raštingumo galėtų mokyti vyresnio amžiaus žmones. Pedagoginių polinkių turintys savanoriai kviečiami įsijungti į vaikų vasaros užimtumo programas. Kviečiame ir tuos, kurie paprasčiausiai nori būti tarp knygų - jas vartyti ir tvarkyti kartu su draugišku bibliotekos kolektyvu.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Ne

Adresas
Turgaus g. 8, Klaipėda
Savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
(8 46) 314722
Svetainė
https://www.biblioteka.lt/lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška