LAISVIEJI PILIEČIAI (SVOO)

Apie organizaciją
Asociacija „Laisvieji piliečiai“ (toliau – asociacija LP) nepolitinė organizacija kviečianti jungtis kultūros, švietimo, mokslo, meno, verslo atstovus, kurių bendras tikslas – sukurti Šiauliuose tokią savivaldą, kuri mato ir supranta miesto gyventojų problemas, ir kviečia bendruomenę dalyvauti jas sprendžiant. Savanoriškais pagrindais susitinkantys ir projektus vykdantys savo srities profesionalai yra aktyvioji visuomenės dalis, kuri siūlo miestui bei miestiečiams naudingų idėjų ir geriausius, viešąjį interesą ginančius tų idėjų įgyvendinimo būdus. Asociacijos LP nariai yra aktyvūs šiauliečiai iš įvairių organizacijų, savo veiklose ir įstaigose priimantys ir / arba patys savanoriaujantys asmenys.

Savanoriškos veiklos sritis
Įvairios
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Asociacija yra susipažinusi su savanorišką veiklą organizuojančios (SVO) organizacijos funkcijomis ir užtikrins kokybišką, sklandžią ir nenutrūkstamą jaunų žmonių savanorišką veiklą.
Asociacija numato vykdyti SVO organizacijos funkcijas:

 1. bendradarbiaus su Departamento direktoriaus paskirtu atsakingu specialistu jaunimo savanoriškos veiklos vykdymo klausimais;
 2. konsultuos prašymą pateikusius jaunus žmones savanoriškos tarnybos atlikimo, Priimančios organizacijos pasirinkimo ir kitais su savanoriška veikla susijusiais klausimais;
 3. stebės ir koordinuos savanoriškos veiklos vykdymą savanorius Priimančiose organizacijose ir konsultuos savanorius;
 4. stebės savanorių veiklą Priimančiose organizacijose ir jų kompetencijų ugdymą, vadovaujantis Departamento direktoriaus patvirtintų Priimančių organizacijų veiklos kokybę reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir kriterijais įgytoms kompetencijoms vykdant savanorišką veiklą įvertinti ir įsivertinti;
 5. sudarys sąlygas savanoriui į(si)vertinti savanoriškos veiklos metu įgytas kompetencijas, atlikti reikalingas užduotis;
 6. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka išduos savanoriškos tarnybos atlikimą bei savanorio įgytas kompetencijas / pasiekimus patvirtinantį dokumentą;
 7. padės spręsti konfliktus tarp mentoriaus, kuratoriaus, savanorio ar savanorių ir kitų suinteresuotų asmenų, jei tokių kils ir (ar) jei jų nepavyksta išspręsti kuratoriui;
 8. bendradarbiaus su Priimančia organizacija, spręsti savanorių apgyvendinimo (kai reikia), kelionių (kai reikia), maitinimo, konsultavimo, administracinės pagalbos teikimo klausimus;
 9. tvarkys administracinius savanorio išlaidų kompensavimo klausimus;
 10. užtikrins tinkamą savanorišką veiklą pagrindžiančių dokumentų administravimą;
 11. teiks mentorystės paslaugas Priimančioms organizacijoms;
 12. teiks individualias konsultacijas su savanoriška tarnyba susijusiais klausimais Priimančių organizacijų kuratoriams;
 13. skatins Priimančias organizacijas numatyti ilgalaikes savanoriškos veiklos perspektyvas;
 14. konsultuos ir bendraus su kitų SVO organizacijų mentoriais, partneriais;
 15. viešins informaciją apie savanoriškos tarnybos galimybes oficialioje SVO organizacijos interneto svetainėje.
  Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
  Atlikti tarnybą Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėse esančiose priimančiose organizacijose pagal savanorio interesus.
  Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
  10 Šiaulių mieste ir 10 Šiaulių rajone.
  Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
  Taip, bet tik su tam tikra

Amžius

14-29 m. Adresas
Tilžės g. 40-34, Šiauliai
Savivaldybė
Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370 612 07080
Svetainė
http://laisviejipilieciai.lt/
Facebook
https://www.facebook.com/laisviejipilieciai/
Organizacijos patirtis
Asociacija 2017 m. vykdė ir pagal galimybes tęsia projektą „Šiaulių miesto ir rajono savanorių koordinavimo centras“ (toliau – Centras). Asociacijos narė Giedrė Brazlauskaitė koordinuoja socialiniame tinkle sukurtą virtualų Šiaulių miesto ir rajono jaunimo savanoriškos veiklos koordinavimo centrą „Savanoriai Šiauliuose“ (https://www.facebook.com/Savanoriaisiauliuose/), kuris buria ir skatina Šiaulių regiono tarpinstitucinį viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą bei inicijuoja jaunimo ir įvairių sektorių bendras veiklas. Asociacija LP nuo 2017 m. Šiaulių mieste koordinuoja Gatvės muzikos dienas (GMD), kurių koordinavimui ir organizavimui pasitelkia savanorių pagalbą. GMD savanoriai yra kviečiami, atrenkami, komanda supažindinama, išgryninami gebėjimai, pasiskirstoma į komandas, bendrai aptariamos veiklos, vyksta savanorių palydėjimas veiklos metu, reflektuojama po renginio. Asociacija vykdė Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektą – parodą „priKELK“, kurios metu kartu su savanoriais organizavo naujam gyvenimui prikeltų daiktų konkursą ir parodą. Visi daiktai rasti vykusios „Darom“ akcijos metu ar nebenaudojami namuose. Asociacija LP kasmet dalyvauja neformaliojo šveitimo vaikų / jaunimo kūrybiško / aktyvaus užimtumo idėjų parodoje „Tavo PIN kodas“
Akredituota: Taip
Paieška