Asociacija "Mes šeima"

Apie organizaciją
Siekiant teikti kokybiškas savanorio veiklą organizuojančios organizacijos funkcijas dėmesys turi būti orentuotas į sklandų jaunų žmonių palydėjimą iki savanorystės vietos atitinkančios jo poreikius ir galimybes.Siekiant pritraukti jauną žmogų į savanorystės veiklas, vyksta kontakatavimas su būsimais savanoriais iki jiems pasirašant savanoriškos veiklos sutartį, informavimas ir konsultavimas, siekiant užtikrinti, kad savanoris pasirinktų labiausiai jo poreikius atitinkančią savanorišką veiklą, priimančią organizaciją, kuri galėtų ne tik įveiklinti, bet ir stiprinti jaunuolio savybes, motyvaciją.Indvidualaus pokalbio metu būtinas ryšio užmezgimas, tikslingas informavimas apie savanoriškos veiklos galimybes, lūkesčių išsiaiškinimas, galimybių vykdyti konkrečias veiklas aptarimas ir pan. Susitikimų būsimiems savanoriams su savanorius priimančiomis organizacijomis organizavimas, palydėjimas, numatomų jiems skirti veiklų vykdymo bei grafiko aptarimas, savanoriškos veiklos sutarties sudarymas, kitų su savanoriškos veiklos vykdymu susijusių klausimų aptarimas. Būtina jaunam žmogui akcentuoti, kad bet kuriais savanorystės klausimais jis drąsiai gali kreiptisį savanorišką veiklą organizuojančią organizaciją( mentorių).Mentorius palaiko nuolatinį kontaktą su savanoriu. Domisi juo, jo vykdoma veikla, reflektuoja organizuodamas indvidualius susitikimus, kviečia jaunuolį jungtis į periodinius bendrus savanorių susitikimus, palaiko kontaktą su savanorį kuruojančiu PO kuratoriumi.

Savanoriškos veiklos sritis
Įvairios
Mentorė
Jolanta Valantinienė
Kiek savanorių organizacija gali koordinuoti?
30

Amžius

14-29 m. Adresas
V.Montvilos g.17A,Telšiai
Savivaldybė
Telšių apskritis
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370861122138
Facebook
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Glob%C4%97j%C5%B3-ir-%C4%AFt%C4%97vi%C5%B3-asociacija-Mes-%C5%A1eima-288367141515035/
Organizacijos patirtis
Vietos lygmeniu asociacijos „Mes šeima“ dauguma vykdomu veiklų, organizuojamų renginių, akcijų remiasi savanoryste. Savanoriauja nariai, artimieji į savanorystę aktyviai traukiama vietos bendruomenė. Savanorių grupes buriame jau 5 metus organizuodami prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ „Spalvoto meduolio dieną“ Telšių savivaldybėje. Paskutiniąją akciją dalinai mobilizavome, taip savanorių pagalba suteikdami galimybę joje sudalyvauti ir atskirtį patiriančius vaikus. Trečius metus organizuojame padėkos globojančioms ir daugiavaikėms šeimoms „Atiduodu širdį vaikams“ renginį, kuris reikalauja didelio savanorių prisidėjimo(savanorių komandos būrimas, koordinavimas, kuravimas ). Nuo 2014 metų iki 2018 metų pabaigos bedarbiavome su JRD teikdami mentorystės paslaugas „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ ir „Atrask save“ projektų metu. Iki 2018 metų vykdėme PO akreditavimą. Projekto „Atrask save“ metu mentorystės palaugas teikėme 11-oje savivaldybių, bendradarbiavome su vietos JGI IR LDB koordinatoriais, pasirašėme savanoeystės sutartis ir mentorystės paslaugas suteikėme apie 500 jaunuolių.
Akredituota: Taip
Paieška