Asociacija „Padėkime vaikams“ (SVOO)

Apie organizaciją
Asociacija „Padėkime vaikams“ buvo įkurta 2014 . Nuo organizacijos įsikūrimo pradžios buvo skatinama vietinė, trumpalaikė savanoriška veikla. Kokybiška ir sklandi savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos veikla turi atliepti jauno žmogaus poreikius. Svarbu suderinti jauno žmogaus poreikius ir motyvus, interesus, gebėjimus su priimančioje organizacijoje siūloma veikla. Būtina aptarti jauno žmogaus, pagrindines būsimos savanoriškos veiklos sritis, užduotis, galimą veiklos grafiką ir kitus su jaunimo savanoriškos veiklos vykdymu susijusius klausimus. Nuo 2020 m. vasario mėn. asociacija pradėjo vaikų dienos centro veiklas bei vaikų su individualiais poreikiais neformalaus užimtumo įgyvendinimą.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė, lygios galimybės, dienos centrų veikla
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Jaunimas nuo 7 iki 18 metų. Vaikų dienos centrą lanko 15 vaikų, iš jų 5 su negalia.
Savanoris teiktų individualią ir grupinę pagalbą dienos centre.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoris vaikų dienos centre „Padėkime vaikams“ organizuos ir vykdys individualų ir grupinį vaikų užimtumą, padės ruošti namų darbus, su vaikais dalyvaus meninėse, šokio ir sporto veiklose. Drauge su užimtumo specialistėmis – kuratorėmis organizuos renginius, skirtus įvairioms datoms paminėti, tokioms kaip: Tarptautinė neįgaliųjų diena, Tolerancijos diena, šv. Kalėdos. Dalyvaus ir padės išvykose į „Snow areną“, Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Savanorių pagalba ypatingai reikalinga organizuojant veiklas lauko erdvėse, vykdant sveikatingumo veiklas su VSB. Fiksuos nuotraukose ir video medžiagoje įsimintinas akimirkas ir jas talpins vaikų dienos centro facebook‘o paskyroje, internetiniame puslapyje, jose sugalvos ir paskelbs, kuruos vieną konkursą. Taip savanoris taps neatsiejama vaikų dienos centro dalimi – bendrakūrėju, pagalbininku, mokytoju ir draugu.
Savanoris dienos centre kiekvieną pirmadienį – ketvirtadienį turės 2 val. tiesioginio kontakto su lankančiais vaikais ir dar 2 val. per savaitę nekontaktinio darbo veikloms sugalvoti, pasiruošti.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Ieškome savanorio, kuris norėtų įsitraukti į bendrystę su įvairias negalias turinčiais, socialinę atkirtį patiriančiais vaikais. Taip pat, būtų motyvuotas, nuoširdus ir žingeidus, atsakingas, kūrybingas, komunikabilus, gebantis matyti išeitį ir džiaugsmą. Visą tai galima išsiugdyti, svarbiausia, norėti ir nebijoti būti atviram. Tikime, kad visi žmonės vienaip ar kitaip yra talentingi ir viliamės, kad po dienos centro stogu savanoris galės ne tik puoselėti ir ugdyti savo talentus per įvairias veiklas, bet ir atrasti savyje paslėptus gebėjimus. Manome, kad buvimas mūsų dienos centro dalimi yra unikali galimybė savanoriui tobulėti, nes būtent centro specifika sufleruoja apie žmonių, veiklų, galimybių įvairumą.
Organizuojamų veiklų spektras plačiai apima sportines, menines, kūrybines veiklas, kaip pvz; judrūs žaidimai, rankdarbiai, piešimas, dainavimas, grojimas, teatro užsiėmimai, todėl džiaugtumėmės jeigu prie mūsų komandos prisijungtų savanoris, kuris yra neabejingas šioms veiklų sritims. Savanoris turės galimybę realizuoti save įvairiapusšikai tobulėdamas ir svarbiausia bus nepamainoma pagalba gausių dienos centro veiklų vykdyme.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
3
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Adresas
Veisiejų g. 23, Druskininkai LT-66245
Savivaldybė
Druskininkų savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
8 611 94581
Organizacijos patirtis
Asociacija „Padėkime vaikams“ buvo įkurta 2014 m. Nuo organizacijos įsikūrimo pradžios buvo skatinama vietinė, trumpalaikė savanoriška veikla. Sėkmingos veiklos užtikrinimą lemia skaidrus ir glaudus bendradarbiavimas tarp savanorius priimančios organizacijos, savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (SVO) ir savanorio. Savanoriška veikla – tai vienas iš jaunimo užimtumo ir savirealizacijos būdų socialinėje veikloje. Jaunimas, dalyvaudamas savanoriškoje veikloje, ne tik prasmingai praleidžia laisvalaikį, bet tokiu būdu neformaliai susipažįsta su nauja socialine realybe. Tokiu būdu vyksta socialinis ugdymas, kuris paspartina jaunimo integravimosi kintančią sociokultūrinę aplinką bei jį supantį sociumą. Savo energiją, kūrybiškumą, entuziazmą, sugebėjimus, kuriais, kaip įprasta, pasižymi jaunas žmogus, turi progą išreikšti savanoriškoje veikloje. Labai svarbu skatinti ir palaikyti jaunimą savanoriškoje veikloje, bendrauti ir bendradarbiauti, motyvuoti, empatiškai išklausyti ir tik tada palydėti į priimančią organizaciją.
Akredituota: Taip
Paieška