Organizacijų paieška

Apeirono teatras

Apeirono teatras – tai jauniausias Klaipėdoje profesionalus teatras, įkurtas 2012 m. Pagrindiniai teatro  siekiai – kūrybinė nepriklausomybė bei eksperimentavimo galimybės; prioritetas – komandinė  kūryba, proto ir dvasios sintezės paieškos teatre. Jauna teatro trupė spektaklius stato pagal pačių  kuriamą dramaturgiją, kolektyviai ieškodami režisūrinių scenografinių ir muzikinių sprendimų.Iš kitų  Klaipėdos teatrų Apeirono teatras išsiskiria aktualių, karštų temų pasirinkimu, greita reakcija į  šiandien kylančias moralinio plano problemas.

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Asociacija "Mano miestas Klaipėda"

Asociacija "Mano miestas Klaipėda" nuo 2009 m. telkia miestiečius geriems darbams Klaipėdai. Ji siekia, kad kiekvienas klaipėdietis jaustųsi ir būtų savo miesto šeimininku. Šio tikslo siekiama, veikiant penkiuose pamatinėse miesto gyvenimo srityse: švietimo, kultūros, verslo. pilietiškumo ir sveikatos. "MMK" yra nepartinė organizacija, atvira visų politinių pažiūrų žmonėms. Jos veiklos ir dėmesio centre - klaipėdietis. Asociacijoje šiuo metu yra 36 asocijuoti nariai, 300 paprastųjų narių ir net 17500 asmenų, palaikančių Asociacijos iniciatyvas socialiniuose tinklapiuose.

Savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė

Asociacija "Mes šeima"

Siekiant teikti kokybiškas savanorio veiklą organizuojančios organizacijos funkcijas dėmesys turi būti orentuotas į sklandų jaunų žmonių palydėjimą iki savanorystės vietos atitinkančios jo poreikius ir galimybes.Siekiant pritraukti jauną žmogų į savanorystės veiklas, vyksta kontakatavimas su būsimais savanoriais iki jiems pasirašant savanoriškos veiklos sutartį, informavimas ir konsultavimas, siekiant užtikrinti, kad savanoris pasirinktų labiausiai jo poreikius atitinkančią savanorišką veiklą, priimančią organizaciją, kuri galėtų ne tik įveiklinti, bet ir stiprinti jaunuolio savybes, motyvaciją.Indvidualaus pokalbio metu būtinas ryšio užmezgimas, tikslingas informavimas apie savanoriškos veiklos galimybes, lūkesčių išsiaiškinimas, galimybių vykdyti konkrečias veiklas aptarimas ir pan. Susitikimų būsimiems savanoriams su savanorius priimančiomis organizacijomis organizavimas, palydėjimas, numatomų jiems skirti veiklų vykdymo bei grafiko aptarimas, savanoriškos veiklos sutarties sudarymas, kitų su savanoriškos veiklos vykdymu susijusių klausimų aptarimas. Būtina jaunam žmogui akcentuoti, kad bet kuriais savanorystės klausimais jis drąsiai gali kreiptisį savanorišką veiklą organizuojančią organizaciją( mentorių).Mentorius palaiko nuolatinį kontaktą su savanoriu. Domisi juo, jo vykdoma veikla, reflektuoja organizuodamas indvidualius susitikimus, kviečia jaunuolį jungtis į periodinius bendrus savanorių susitikimus, palaiko kontaktą su savanorį kuruojančiu PO kuratoriumi.

Savivaldybė: Telšių apskritis Veikla: Ekologinė, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Lygios galimybės, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Asociacija ,,Iš idėjos”

Vykdome švietėjiška veiklą, kultūrinę veiklą, renginių bei seminarų organizavimą ir įgyvendinimą. Mūsų tikslas - kuo labiau ir daugiau įtraukti jaunimą į įvairias veiklas. Bendradarbiaujame su tautinio paveldo puoselėtojais, vykdome edukacijas ir sudarome  galimybes skirtingų amžiaus žmonėms dalyvauti ir domėtis tautinio paveldo, tradicinių amatų veikla.

Savivaldybė: Prienų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra

Asociacija LGL

Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų teisių gynimo asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis principas – nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT* bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuoseklaus LGBT* asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per dvidešimt veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, sąmoningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo srityse.

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Lygios galimybės, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“ (socialinėje erdvėje žinoma kaip „Jaunimas YRÀ“) – viena aktyviausių Marijampolės jaunimo organizacijų, teigianti, jog jaunimas yrà ir siekianti prisidėti prie jaunimo užimtumo didinimo ir laisvalaikio gerinimo. Organizacija vykdo įvairius projektus, kurie būtų patrauklūs jauniems žmonėms, dažnai tai nėra tik vienkartiniai renginiai, o tęstiniai projektai. Asociacijos nariai nebijo iššūkių ir neretai įgyvendina didelio masto renginius (pastarųjų metu pavyzdys – jaunimo festivalis „Festivalis YRA“). Kuriami projektai ir renginiai liečia skirtingas sritis: jaunimo politika, kultūra, menas, sportas, švietimas. Organizacija yra išskirtinė tuo, kad vienija ne tik mokyklinio amžiaus jaunuolius, tačiau ir studentus (besimokančius Marijampolėje ir kituose miestuose), taip sukuriant puikią mokymosi, tobulėjimo bei lankstumą bendraujant gyvai ir elektroniniu būdu skatinančią terpę.

Savivaldybė: Marijampolės savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Asociacija „Padėkime vaikams“ (SVOO)

Asociacija „Padėkime vaikams“ buvo įkurta 2014 . Nuo organizacijos įsikūrimo pradžios buvo skatinama vietinė, trumpalaikė savanoriška veikla. Kokybiška ir sklandi savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos veikla turi atliepti jauno žmogaus poreikius. Svarbu suderinti jauno žmogaus poreikius ir motyvus, interesus, gebėjimus su priimančioje organizacijoje siūloma veikla. Būtina aptarti jauno žmogaus, pagrindines būsimos savanoriškos veiklos sritis, užduotis, galimą veiklos grafiką ir kitus su jaunimo savanoriškos veiklos vykdymu susijusius klausimus. Nuo 2020 m. vasario mėn. asociacija pradėjo vaikų dienos centro veiklas bei vaikų su individualiais poreikiais neformalaus užimtumo įgyvendinimą.

Savivaldybė: Druskininkų savivaldybė Veikla: Lygios galimybės, Socialinė

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“

Asociacija ,,Skeptiškas jaunimas“, tai organizacija vienijanti jaunus žmones, kurie skatina racionalų mąstymą, skepticizmą, realistišką požiūrį, mokslo populiarinimą ir sveikatingumą. Mūsų organizacijos pasaulėžiūra, pagrįsta moksliniu požiūriu ir humaniška vertybių sistema, laisva nuo bet kokios religijos, dogmos ir savavališko valdžios priėmimo. Mes siekiame laisvos, demokratiškos, tolerantiškos visuomenės, gerbiančios kritinį mąstymą, dialogą, atsakomybę, žodžio laisvę ir žmogaus teises. Pagrindiniai mūsų įrankiai tai mokslas ir technologijos, kuriuos naudodami sugebame geriau suprasti mus supantį pasaulį.

Savivaldybė: Kauno miesto savivaldybė Veikla: Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Aukštaitijos krepšinio mokykla

Nors dar jauna patirtimi ir veikla organizacija, Aukštaitijos krepšinio mokykla turi didelių užmojų. Vienas pagrindinių mokyklos tikslų – įrodyti, kad jauni žmonės, labai tikėdami savo svajone gali suburti didžiulę bendruomenę bendram tikslui – ugdyti sportišką bei išsilavinusią visuomenę. Vizija – Aukštaitijos krepšinio mokykla siekia suburti aktyvią ir darnią bendruomenę, kurios centre – vaikas ir jo pasaulis. Mums svarbiausias yra ne tik krepšinis, bet ir vaiko asmenybės ugdymas. Norime padėti tėveliams užauginti sportiškus, sveikus, atsakingus ir draugiškus vaikus, kuriems krepšinis reikštų ne vien sportą ar laisvalaikio praleidimo būdą, bet taptų antraisiais namais. Treniruotėse, varžybose, stovyklose, išvykose ar šventėse AKM auklėtiniai išmoks ištiesti pagalbos ranką komandos draugui, sąžiningai varžytis su konkurentais, siekti kuo geresnių rezultatų ir krepšinio aikštelėje, ir mokyklos suole, mokysis dirbti tiek individualiai, tiek būdami komandos dalimi ir ugdysis rimtą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą. Aukštaitijos KM treneriams svarbu užmegzti ir palaikyti tvirtą ryšį su auklėtiniu, nes darnūs tarpusavio santykiai yra pamatas drauge siekti aukščiausių rezultatų ir peržengti net manomas savo galimybės ribas. Žvelgiant į ateitį, Aukštaitijos krepšinio mokykla siekia tapti lydere tarp krepšinio mokyklų ir sporto centrų Aukštaitijos regione.

Savivaldybė: Panevėžio miesto savivaldybė Veikla: Sporto

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos viena iš veiklos krypčių yra gamtos stebėsena ir tyrimai, retųjų, nykstančių rūšių monitoringas, gamtinių buveinių kaitos stebėjimas ir ypač vertingų gamtinių buveinių stabilumo palaikymas (gamtotvarka). Kita kryptis yra kultūros paveldo objektų priežiūra. Taip pat direkcija atlieka funkcijas, reikalingas saugomos teritorijos lankymo ir pažintinio turizmo užtikrinimui: rekreacinės infrastruktūros planavimas, įrengimas ir priežiūra, lankytinų objektų pritaikymas lankymui ir priežiūra, informacijos apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų lankymo galimybes rinkimas, sisteminimas ir pateikimas lankytojams lankytojų centruose, interneto svetainėse arba leidinių pavidalu. Siekdama užtikrinti efektyvesnį lankytojų srautų valdymą direkcija vykdo lankytojų monitoringą. Trečia veiklos kryptis yra pažintinė-švietėjiška. Direkcija organizuoja pažintines ekskursijas, edukacijas, gamtines ir etnokultūrines stovyklas, tradicinius renginius ir šventes.

Savivaldybė: Ignalinos rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Gyvūnų globa, Menas ir kultūra, Švietimo

Auto klubas „4x4 Švenčionys“

Auto klubas „4x4 Švenčionys“ tai jauna, veržli ir didelių tikslų turinti asociacija, skaičiuojanti jau penkerius gyvavimo metus. Mūsų tikslas – suburti ir vienyti jaunimą, besidominantį automobiliais ir automobilių sportu. Mes nuolatos ieškome būdų, kaip sudaryti sąlygas automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti. Teikiame organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams. Auto klubas vykdo variklinių transporto priemonių ir variklių detalių gamybą, techninę priežiūrą ir remontą. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, bendrauja su informavimo priemonių atstovais.

Savivaldybė: Švenčionių rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Kita, Švietimo

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Mažeikių rajono Bendruomeninis pagalbos vaikams centras savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra: teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba Centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausymas; teikti socialinę pagalbą rizikos grupės, tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų; teikti globėjams/rūpintojams „Laikino atokvėpio“ paslaugą: teikti socialinę pagalbą šeimai, pagal poreikį. Teikti vaikui laikiną globą, kai nėra galimybių globėjams, tėvams, kitiems šeimos nariams pasirūpinti vaiku arba neįgaliu vaiku arba, kai ši paslauga reikalinga nakties metu ar savaitgaliais. organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių GIMK mokymus, konsultavimo bei pagalbos jiems teikimo paslaugas, vykdyti švietėjišką veiklą.

Savivaldybė: Mažeikių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Bendruomenė „Priekulės ainiai“

Bendruomenė „Priekulės ainiai“ - „jauna“ Priekulės (Klaipėdos r.) bendruomenė (įkurta 2015 m.). Startavusi su 8, šiuo metu bendruomenė vienija 34 narius – aktyvius priekuliškius – skirtingo amžiaus ir profesijų atstovus. Veikiame socialinės apsaugos, kultūros, kūrybos, švietimo, sporto, darbo su jaunimu srityse, pagrindiniais savo tikslais iškeldami vietinių gyventojų bendrystės, pilietinio aktyvumo stiprinimą, socialinio bei kultūrinio gyvenimo kokybės gerinimą įtraukiant į veiklas miesto ir apylinkių organizacijas bei gyventojus, ypač iš jautriausių bendruomenės grupių. Bendradarbiaujame su Priekulėje, Klaipėdos rajone ir mieste veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, esame atviri visų socialinių ir amžiaus grupių gyventojams. Priekulės mieste vykdome aktyvią veiklą, inicijuojame ir vykdome projektus, organizuojame tradiciniais tapusius renginius ir veiklas (Senjorų mokytojų pagerbimas profesinės šventės proga, Kalėdinės karpinių dirbtuvės ir miesto langų puošimas, apleistų senųjų kapinaičių priežiūra, „Sodo dienos“ – miesto mugės organizavimas, vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos „Gentainiai“ organizavimas). Savo iniciatyva kuriame vieningą Priekulės miestą ir jo gyvenimą reprezentuojantį tinklalapį www.priekule.lt. Pastaruoju metu visas jėgas skiriame laisvalaikio ir ugdymo centro įrengimui negyvenamose patalpose. Jame planuojame sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo, jaunų šeimų ir senjorų veikloms ir saviraiškos vystymui. Daugiau informacijos apie bendruomenės veiklą galima rasti socialinio tinklo Facebook paskyroje „Priekulės ainiai“.

Savivaldybė: Klaipėdos rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“

Tai nedidelis darželis, kuriame yra 4 grupės, ugdomi 2 - 6 metų vaikai. Darželį lanko vaikai iš seniūnijos ir Birštono miesto. Dirba 8 pedagogės. Amžiaus vidurkis 40 metų.

Savivaldybė: Birštono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Birštono vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis"

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas(sis)

Savivaldybė: Birštono savivaldybė Veikla: Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo

Biržų evangelikų reformatų parapija

Aktyvi tikėjimo bendruomenė – išganingo gyvenimo mokykla. Kasdienio mokymosi siekiama per evangelinį mokymą, diakoninę veiklą (vaikų ir jaunimo tarnystę), institucinę gailestingumo pagalbą (vaikų, senelių namai) ir kt. Papildoma parapijos veikla: seminarų organizavimas, susitikimai, bendri projektai su kitomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Parapijoje yra jūrų skautų būrelis, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė, kasmet organizuojamos vaikų dieninės stovyklos, kuriama atvira jaunimo erdvė.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Kita, Socialinė, Švietimo

Biržų jaunimo klubas "Žalias!" (SVOO)

Mes dirbame dėl jaunimo tobulėjimo. Domimės savanoryste, tarptautiniu bendradarbiavimu, verslumo skatinimu, jaunimo problemų sprendimu.

Savivaldybė: Pasvalio rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė Veikla: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biržų krašto muziejus yra įsikūręs dviejuose atkurtuose Biržų pilies pastatuose: rūmuose ir arsenale. Muziejus yra visuomenei tarnaujanti ir jos raidą atspindinti vieša, nuolatinė, biudžetinė kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tyrinėti, eksponuoti bei populiarinti Biržų krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes (ekspozicijos, parodos, publikacijos, įvairūs renginiai, skaitmeninimas ir skaitmeninio turinio skelbimas). Įstaigoje dirba 52 darbuotojai. Be administracijos yra šie skyriai: Fondų apskaitos ir apsaugos, Ryšių su visuomene, Istorinių tyrimų, Kompiuterių ir duomenų bazių, Buhalterinės apskaitos ir personalo, Vabalninko skyrius bei ūkio dalis, Tradicinių amatų centras Kirkiluose.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Biržų ligoninė

VšĮ Biržų ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos  sistemos Biržų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaiga, nesiekianti pelno, teikianti antrines stacionarines sveikatos priežiūros, antrines ambulatorines sveikatos priežiūros, pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų), dienos chirurgijos, hemodializės ir laboratorinės diagnostikos paslaugas Biržų rajono gyventojams.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Sveikatos

Biržų lopšelis-darželis „Genys“

Lopšelis-darželis „Genys“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri yra šiuolaikiška, patraukli, atvira naujai patirčiai, saugi, nuolat tobulėjanti. Ugdanti vaikus nuo gimimo iki pradinės mokyklos.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Sporto, Švietimo

Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“

Lopšelis-darželis yra savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1 iki 6/7 metų amžiaus. Lopšelis-darželis yra šalies sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ narys, tarptautinio gamtosauginio projekto ir respublikinio projekto „Olimpinė karta“ dalyvis. Įstaigoje yra suformuotos trys ankstyvojo amžiaus (1-3 metų), trys ikimokyklinio ugdymo (3-5 metų) ir dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Dirba 12 mokytojų ir 8 mokytojo padėjėjai. Darbuotojų pedagoginio darbo patirties vidurkis 18-20 metų. Įstaiga bendradarbiauja su Biržų rajono švietimo įstaigomis, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centru, Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurine mokykla. 2016-2018 metais lopšelyje-darželyje dirbo Europos savanorių tarnybos savanoriai iš Rusijos, Ispanijos, Sakartvelo

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Švietimo

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“

Mokykla - darželis „Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą su integruotais specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Vaikams, per įvairią veiklą, suteikiamos lygios galimybės tenkinti prigimtinius, pažintinius poreikius ir įgyti kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieniniame gyvenime. Vasaros metu vaikams organizuojamos išvykos, aktyvi sportinė bei kita pažintinė, ugdomoji ir pramoginė veikla.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Lietuvos šiaurėje, Biržų rajone, Latvijos pasienyje, dviejų upių: Apaščios ir Nemunėlio santakoje, įsikūręs pats šiauriausias Lietuvos taškas - Nemunėlio Radviliškis, turintis modernią, patrauklią, dinamišką, atvirą kaitai ugdymo įstaigą. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, remdamasi filosofija - 5 P: Pagalba, Pagarba, Pozityvus požiūris, Pavyzdys, Palaikymas, ugdo pasitikinčius savo jėgomis, nebijančius iššūkių, žinančius savo asmenybės unikalumą, mokinius. Mokykla garsėja kaip ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos pedagogus, gerą materialinę bazę, pasiekianti puikių rezultatų. Mokykloje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Šiuo metu mokosi 62 mokiniai, 30 vaikų ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Biržų r. sav. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

Gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, suteikianti išsilavinimą su dorinės. sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindais, turinčiais bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, su mokinių pasirengimu mokytis toliau, išugdytais gebėjimais apsispręsti bei tautinio sąmoningumo pagrindais. Organizacijos misija yra teikti kokybišką išsilavinimą Vabalninko apylinkių gyventojų vaikams. Sukurti saugią, pagal galimybes modernią ugdymo aplinką, pagrįsta demokratinės gyvensenos, modernios vadybos principais. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių socialinės, kultūrinės, technologinės kompetencijų ugdymui. Gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda. Daug dėmesio skiriama darbui su jaunimu.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Socialinė, Sporto, Švietimo

Biržų regioninio parko direkcija

Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninio parko tikslai: • karstinių procesų veikiamo kraštovaizdžio išsaugojimas; • kultūros paveldo vertybių išsaugojimas; • gamtinės ekosistemos stabilumo, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimas; • sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų ir objektų atkūrimas; • tyrimų ir stebėjimų vykdymas, informacijos kaupimas gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse; • sąlygų plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam tikrose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane), sudarymas; • ūkinės veiklos bei urbanizacijos plėtotės reglamentavimas pagal regioninio parko planavimo schemą (tvarkymo planą); • švietėjiškos ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo bei jo apsaugos propagavimas.

Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė