Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Apie organizaciją
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (PAS) – ne pelno siekianti, nepolitinė, savanoriška, Panevėžio miesto jaunimo organizacijas vienijanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti regioninė jaunimo organizacijų taryba. Savo veikloje PAS atstovaudama savo narių – jaunimo organizacijų – interesams, užsiima politiniu jų atstovavimu, viešosios nuomonės formavimu bei administraciniu organizacijos valdymu (programų įgyvendinimo, komunikacijos, administravimo, politinio turinio formavimo, rinkodaros ir kt.) darbais juos atliekant ne tik jaunimo organizacijų sąjungoje, bet ir organizuojant minėtą veiklą siekiant suteikti pagalbą jaunimo organizacijoms. PAS savo veiklą vykdo jaunimo sąmoningumo ir pilietiškumo ugdymo, jaunimo sveikatos, lygių galimybių, švietimo, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos, sportinio ir laisvalaikio užimtumo ir kitose srityse.

Savanoriškos veiklos sritis
Švietimo, Jaunimo politika, Lygios galimybės, Žiniasklaida ir komunikacija, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
14-29 metų aktyvūs jauni žmonės dalyvaujantys PAS biuro ir valdybos veikloje. Darbas nuo administracinės srities gali būti vykdomas individualiai bendradarbiaujant su organizacijos vadovu ar biuro vadovu bei grupinės, dirbant su kitais savanoriais.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Komunikacija ir viešieji ryšiai – pranešimų spaudai rengimas, socialinių tinklų administravimas, fotografavimas, filmavimas, montavimas, nuotraukų apdirbimas ir paruošimas viešinimui, maketavimas ir medžiagos rengimas gamybai, organizacijos identiteto kūrimas, viešinimo plano įgyvendinimas, mokymų jaunimo organizacijoms viešųjų ryšių tematika organizavimas. Savanoris bus užimtas 3 valandas per dieną, 5 darbo dienas per savaitę, 15 valandų per savaitę, 60 valandų per mėnesį.
Rinkodara – santykių palaikymas su savivaldybės privačiu sektoriumi, įgyvendinamų programų rėmėjų paieška. Savanoris bus užimtas 3 valandas per savaitę, 12 valandų per mėnesį.
Programų įgyvendinimas – projektinių veiklų įgyvendinimas, jų organizavimas, priemonių užtikrinimas, ryšių su jaunimo organizacijomis palaikymas, renginių inicijavimas, jų parengimas ir įgyvendinimas, bendradarbiavimas su kitų sričių savanoriais. Savanoris bus užimtas 5 valandas per dieną, 25 valandas per savaitę, 100 valandų per mėnesį.
Politinis atstovavimas – PAS atstovavimas viešajame sektoriuje, jaunimo ir švietimo politikos klausimų inicijavimas savivaldybėje, teisinės bazės sekimas ir pasiūlymų rengimas, darbas su dokumentais ir jų rengimu, susitikimai su jaunimo organizacijomis ir savivaldybės administracijos atstovais, savivaldybės tarybos nariais, siekiant užtikrinti PAS politinės nuomonės formavimą ir įgyvendinimą. Savanoris bus užimtas 4 valandas per dieną, 20 valandų per savaitę, 80 valandų per mėnesį.
Administravimas – PAS nomenklatūros rengimas, priėmimas ir valdymas, siunčiamų dokumentų rengimas, valdybos, kontrolės komisijos, biuro posėdžių bei visuotinių narių susirinkimų protokolavimas, dokumentų rengimas valstybės įmonėms, informacijos perdavimas PAS narėms ir miesto jaunimo organizacijoms. Savanoris bus užimtas 5 valandas per dieną, 25 valandas per savaitę, 100 valandų per mėnesį.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Ieškomas savanoris turėtų pasižymėti atsakomybe ir noru nuolat plėsti savo žinias, korektiškumu. Noru bendradarbiauti su progresyviu ir aktyviu jaunimu, domėtis ir pažinti sritį, kurioje sieks savanoriauti.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
10
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią

Amžius

nuo 14 m. Adresas
Taikos al. 11, Panevėžys
Savivaldybė
Panevėžio miesto savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370 639 32 324
Facebook
https://www.facebook.com/pas.lt/
Organizacijos patirtis
Įrašykite patirtį
Akredituota: Taip
Paieška