Bendruomenė „Priekulės ainiai“

Apie organizaciją
Bendruomenė „Priekulės ainiai“ - „jauna“ Priekulės (Klaipėdos r.) bendruomenė (įkurta 2015 m.). Startavusi su 8, šiuo metu bendruomenė vienija 34 narius – aktyvius priekuliškius – skirtingo amžiaus ir profesijų atstovus. Veikiame socialinės apsaugos, kultūros, kūrybos, švietimo, sporto, darbo su jaunimu srityse, pagrindiniais savo tikslais iškeldami vietinių gyventojų bendrystės, pilietinio aktyvumo stiprinimą, socialinio bei kultūrinio gyvenimo kokybės gerinimą įtraukiant į veiklas miesto ir apylinkių organizacijas bei gyventojus, ypač iš jautriausių bendruomenės grupių. Bendradarbiaujame su Priekulėje, Klaipėdos rajone ir mieste veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, esame atviri visų socialinių ir amžiaus grupių gyventojams. Priekulės mieste vykdome aktyvią veiklą, inicijuojame ir vykdome projektus, organizuojame tradiciniais tapusius renginius ir veiklas (Senjorų mokytojų pagerbimas profesinės šventės proga, Kalėdinės karpinių dirbtuvės ir miesto langų puošimas, apleistų senųjų kapinaičių priežiūra, „Sodo dienos“ – miesto mugės organizavimas, vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos „Gentainiai“ organizavimas). Savo iniciatyva kuriame vieningą Priekulės miestą ir jo gyvenimą reprezentuojantį tinklalapį www.priekule.lt. Pastaruoju metu visas jėgas skiriame laisvalaikio ir ugdymo centro įrengimui negyvenamose patalpose. Jame planuojame sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo, jaunų šeimų ir senjorų veikloms ir saviraiškos vystymui. Daugiau informacijos apie bendruomenės veiklą galima rasti socialinio tinklo Facebook paskyroje „Priekulės ainiai“.

Savanoriškos veiklos sritis
Menas ir kultūra, švietimo, ekologija, jaunimo politika.
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Visos bendruomenės veiklos, visi organizuojami renginiai yra skirti ne tik bendruomenės nariams, bet visų sluoksnių, įvairaus išsilavinimo bei amžiaus seniūnijos gyventojams. Į įvairias veiklas stengiamės įtraukti tėvelius su vaikais, senelius su anūkais, vienišus gyventojus, mokyklinio amžiaus jaunimą.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriams siūlome šias veiklas: pagalba organizuojant ir vykdant kultūrinius, edukacinius, pažintinius renginius (skelbimų, kvietimų rengimas, maketavimas, platinimas, patalpų puošimas, programos sudarymas ir dalyvavimas programoje); pagalba vienišiems senyvo amžiaus žmonėms: vaistų, maisto ir kt. produktų pristatymas į namus, namų ar kiemo tvarkymas, lankymas slaugos ligoninėje; pagalba jaunoms šeimoms – trumpalaikė mažamečių priežiūra; Taip pat reikalinga aktyvi pagalba rengiant internetinį miesto puslapį – renkant ir apdorojant medžiagą, apklausų vykdymui ir pan. Savanoriams tai būtų puiki praktika susipažįstant su internetinio puslapio kūrimo ir administravimo pradmenimis.
Patys pradėję nuo nulio ir suvokdami, kad visuomeninės organizacijos ateityje tik stiprės, siūlome jaunimui susipažinti su bendruomeninės organizacijos veikla, planavimu, dokumentacija, projektų rengimo subtilybėmis. Manome, kad tai neįkainojama patirtis, tikrai praversianti aktyviam jaunam žmogui ateityje.
Veiklų grafikas apima popietinį – popamokinį laiką (maždaug nuo 15 valandos) darbo dienomis, švenčių ir renginių metu yra dirbama savaitgalį (šeštadienį ar sekmadienį). Kiekvienu atveju grafiką būtų stengiamasi lanksčiai derinti su savanoriu. Per savaitę savanoris būtų užimtas apie 10 val.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Ieškome motyvuoto, atsakingo, galinčio, o svarbiausia, norinčio prisidėti prie bendruomenės veiklos.
Bendravimui su senyvo amžiaus žmonėmis – tolerantiško, empatiško, pakantaus ar norinčio išmokti šių savybių. Bendravimui su vaikučiais ir jaunimu – kantraus, linksmo, kūrybingo ar norinčio tobulinti šias savybes.
Ką daryti jei toks nesi? Ateik būtinai – gal patiks.
Jaunųjų savanorių klubo vadovė ir bendruomenės nariai yra pasirengę konsultuoti, mokyti, padėti
įtraukiant savanorį į bendruomenės veiklą, aprūpinti būtinomis priemonėmis, supažindinti su aplinka ir
žmonėmis.
Bendruomenės nariai patys noriai mokosi, gilina žinias; nevengiame pripažinti, kad ne viską gyvenime mokame ir suprantame, bet socialinio – emocinio intelekto ugdymas, bendražmogiškų savybių tobulinimas mūsų bendruomenėje yra svarbiausi, todėl tai norime perduoti ir savanoriams. Patys konsultuosimės iškilusiais klausimais, rengsime vidinius pokalbius ir pasitarimus, susidarius galimybei kviesime lektorius ar siųsime dirbančius su savanoriais bei pačius savanorius į naudingus mokymus.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią (klausos, judėjimo)

Amžius

14-29 m. Adresas
Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos rajonas
Savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+37065555635
Svetainė
www.priekule.lt
Facebook
https://www.facebook.com/priekulesainiai/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška