Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Apie organizaciją
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (oficialus sutrumpinimas – ŠRVJOS AS) yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis Šilalės rajone veikiančias visuomenines jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas. ŠRVJOS AS tikslai:1. Burti Šilalės rajone veikiančias visuomenines jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas, padėti joms vystytis ir skleisti informaciją, stiprinti organizacijų tarpusavio supratimą skatinti bendrą veiklą mieste;2. Skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje;3. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų interesus;4. Teikti informaciją besidomintiems jaunimo politika, visuomenine veikla, jaunimo organizacijomis, jų veiklos problemomis, konsultuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;5. Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis;6. Organizuoti kultūrinius, švietėjiškus renginius;7. Pasisakyti masinėse informavimo priemonėse;8. Teikti metodinę pagalbą nariams;9. Organizuoti diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, susijusias su ŠRVJOS AS veikla;10. Vystyti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą;11. Teikti pasiūlymus valstybės institucijoms.

Savanoriškos veiklos sritis
Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Organizacijos veiklų tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 29 metų.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Potencialūs savanoriai Šilalės r. visuomeninių jaunimo org. Sąjungoje „Apskritasis stalas“ atliks savanorišką veiklą 6 valandas per dieną, 3 dienas per savaitę, pagal iš anksto numatytą veiklų planą, kuris bus sudaromas prieš priimant savanorį į organizaciją pagal kiekvieno asmenines galimybes ir poreikius.
Siūlomos savanorystės sritys:

 1. Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (kviestų prisijungti naujus narius, rengtų, planuotų veiklas, kurios būtų skiriamos organizacijos narių motyvacijos kėlimui);
 2. Viešųjų ryšių specialistas (straipsnių rašymas, atliekamos apklausos, interviu, vystomas bendravimas ir bendradarbiavimas su vienijamomis organizacijoms, veiklų viešinimas);
 3. Kūrybinis darbas (scenarijaus rašymas, kūrybinės grupės telkimas, koordinavimas, kūrybinių veiklų organizavimas);
 4. Vizualinė komunikacija (reklaminių klipų kūrimas, plakatų, skrajučių maketavimas bei kitos vizualinės reklamos kūrimas);
 5. Idėjų generatoriai (naujų idėjų ieškojimas, įgyvendinimas, pagalba rašant ir teikiant projektus);
 6. Renginių koordinatorius (žmogus gebantis apjungti visas prieš tai įvardintas sritis, renginių
  kontrolė, inicijavimas).
  Kokio savanorio organizacija ieško?
  Ieškome atsakingo, norinčio prisidėti prie Šilalės rajono visuomeninės veiklos jaunuolio. Žmogaus, kuris savanoriška veikla prisidėtų prie jaunimo politikos gerinimo rajone, nesiekiant asmeninės naudos.
  Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
  2
  Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
  Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią
Adresas
J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, LT-75138
Savivaldybė
Šilalės rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
8 6267 8519
Facebook
https://www.facebook.com/silalesas/
Organizacijos patirtis
Įrašykite patirtį
Akredituota: Taip
Paieška