LPF Tavo svajonė

Apie organizaciją
Labdaros ir paramos fondas „Tavo svajonė“ Kėdainių mieste veiklą vykdo jau 10 metų. Gerai žinome kokybiškos savanoriškos veiklos poreikį, naudingumą ir prasmę, taip pat puikiai suvokiame, kad įvairioms veikloms vykdyti reikalingi apmokyti ir parengti savanoriai. Fondo direktorius jau ketverius metus yra Kėdainių rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininkas. Šios pareigos padėjo suvokti nevyriausybinių organizacijų svarbą visuomenei, bei užmegzti ryšius su įvairiomis organizacijomis, kurioms reikalinga kokybiška savanorystė. Jaučiame didelį sąmoningos ir kokybiškos savanorystės stygių. Manome, kad turime nemažai patirties, dirbant su jaunais žmonėmis, organizuojant vaikų ir paauglių vasaros stovyklas, kuriose yra pritraukiamas didelis jaunų žmonių savanorių skaičius, esame dalyvavę ne vienuose savanorystės mokymuose, taip pat patys esame organizavę savanorių pasirengimo mokymus. Tikime savanoriškos veiklos prasmingumu ir manome, kad esame tinkamai pasirengę padėti jauniems žmonėms atrasti savanorystės galimybes mūsų mieste, Lietuvoje ir galbūt užsienyje.

Savanoriškos veiklos sritis
Siocialinė
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
14-29 m. jauni žmonės
Darbo su savanoriais metodai?
Esame pasirengę konsultuoti jaunus žmones, kurie pateiks prašymus atlikti savanoriškas veiklas. Savanoriams bus suteikta galimybė pasirinkti organizaciją, kurioje pageidaus vykdyti savanorišką veiklą pagal organizacijos specifiką. Bus bendradarbiaujama su priimančios organizacijos kuratoriumi, kuris pateiks savanoriškos veiklos kryptis, bus formuluojamos užduotys, kurias bus galima įvertinti ir įsivertinti. Stebint savanorišką veiklą, bus siekiama padėti savanoriui ugdyti tam tikras kompetencijas, konsultuoti iškylančiais klausimais. Bus stengiamasi sudaryti sąlygas savanoriams įgyti tam tikras kompetencijas ir tai bus aptariama tiek su kuratoriais, tiek su savanoriais. Esant poreikiui, bendradarbiaujant su priimančia organizacija, bus sprendžiami savanorių apgyvendinimo, kelionių, maitinimo, konsultavimo, administracinės pagalbos teikimo klausimai. Kylant konfliktinėm situacijom, bus bendradarbiaujama su kuratoriumi ir savanoriu, jeigu bus poreikis, bus konsultuojamasi su kitų SVO organizacijų mentoriais bei partneriais.
Bus stengiamasi skatinti, reklamuoti savanorišką veiklą, įrodant šios veiklos naudingumą ir prasmę visoms šalims (priimančioms organizacijoms ir patiems savanoriams). Kokybiška savanoriška veikla suteiks naudos ne tik priimančiai organizacijai, bet padės pačiam savanoriui realizuoti save, pasitenkinti atlikta veikla, pasijausti naudingam, bei įgyti įvairių kompetencijų. Pasklidusi geroji patirtis pritrauks daugiau žmonių savanoriškai veiklai.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
Iki 20
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią.

Amžius

14-29 m. Adresas
Birutės g.14, Kėdainiai LT-57174
Savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370 347 51242
Svetainė
www.tavosvajone.lt
Facebook
https://www.facebook.com/tavosvajone.lt/
Organizacijos patirtis
LPF „Tavo svajonė“ vaikų ir jaunimo dienos centras veikia jau 10 metų. Čia organizuojamas neformalus vaikų ugdymas, laisvalaikio užimtumas, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. Taip pat organizuojamas nemokamas maitinimas bei parama šeimoms maisto paketais iš LPF „Maisto bankas“ ir drabužių labdara, kuriuos paaukoja aplinkiniai bendruomenės nariai bei užsienyje gyvenantys lietuviai. Tris kartus per savaitę dalinami maisto produktai nepasiturinčioms Kėdainių miesto ir rajono šeimoms, bendradarbiaujat su Kėdainių rajono socialinėmis darbuotojomis. Taip pat du kartus per metus dalyvaujame LPF „Maisto bankas“ organizuojamose akcijose, kuriose surinkti maisto produktai dalinami vaikų dienos centro lankytojų šeimoms ir kitoms Kėdainių rajono šeimoms. Maisto banko akcijose dalyvauti padeda savanoriai, kurie yra apmokyti ir parengti šiam darbui. Taip pat vaikų centre savanoriavo keletas Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto socialinės pedagogikos studentų, kurie tuo pačiu atliko praktiką. Fondas organizuoja vaikų vasaros užimtumo programos stovyklas, kuriose talkina tam specialiai parengti savanoriai. Penkerius metus fonde veikė atvira jaunimo erdvė, kurioje jauni žmonės ne tik turiningai leido laisvalaikį, bet buvo konsultuojami profesijos pasirinkimo klausimais, skatinamas jų verslumas bei savanorystės galimybės. Vaikų ir jaunimo dienos centre dirba fondo direktorius, socialinis pedagogas, muzikos pedagogas, psichologas, taip pat nemažas būrys savanorių, iš kurių du jaunuoliai yra patys užaugę šiame vaikų dienos centre.
Akredituota: Taip
Paieška