Alytaus r. Vankiškių kaimo bendruomenė

Apie organizaciją
Bendruomenės paskirtis - per inicijuotus projektus ir veiklas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 1. Pagrindiniai Bendruomenės veiklos tikslai: 1.1. atstovauti Bendruomenę vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose; 1.2. ugdyti krikščioniškąsias vertybes ir dvasingumą; 1.3. saugoti ir puoselėti vietos papročius, tradicijas, etnokultūrinį paveldą; 1.4. saugoti ir puoselėti gyvybę ir šeimą, bei tautiškumą ir patriotiškumą; 1.5. mažinti socialinę atskirtį, 1.6. spręsti aplinkosauginius klausimus, ugdyti grožio pajautą; 1.7. skiepyti sveikos gyvensenos nuostatas ir sportiškumą; 1.8. rūpintis jaunimo ir vaikų užimtumu, turiningo jų laisvalaikio organizavimu; 1.9. vykdyti prevencinę veiklą prieš nusikalstamumą; 1.10. vykdyti prevencinę veiklą prieš priklausomybes nuo alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų, bei padėti keisti jau priklausomą elgesį; 1.11. vykdyti švietimą; 1.12. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams bei Bendruomenės veiklos tikslams, ir kuri tarnauja žmonių gerovės kėlimui kaime; 1.13. siekti sutvarkyti kaimo vietovės viešąsias erdves, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir jas prižiūrėti. 2. Bendruomenė, siekdama užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius; 2.1. buria narius bendrai veiklai; 2.2. dalyvauja projektų ir programų konkursuose; 2.3. organizuoja įvairias akcijas, paskaitas, seminarus bei kitus renginius; 2.4. kuria ir stiprina Bendruomenės materialinę bazę; 2.5. bendrauja ir bendradarbiauja su panašią ar artimą veiklą vykdančiomis organizacijomis

Savanoriškos veiklos sritis
Švietimas, menas ir kultūra, sportas, jaunimo politika, nusikalstamumo prevencija.
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Vankiškių kaimo bendruomenė.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriai galės:
padėti organizuoti tradicinius bendruomenės ir bendradarbiaujančių organizacijų kultūrinius, tautinius, dvasinius renginius, susitikimus, išvykas, piligriminius žygius, taip pat savanoriauti jų metu, užimti vaikus ir jaunimą renginių metu, padėti susitvarkyti po renginio, dalyvauti socialinėse veiklose -akcijose, dalyvauti projektų rengime, viešinime ir kitose veiklose. Bendruomenės veiklos skelbiamos bendruomenės interneto svetainėje vankiskiubendruomene.lt. Savanoriškos veiklos grafikas ir laikas pagal poreikį ir savanorio galimybes bus derinamas atskirai. Ilgalaikis jaunimo savanoris turėtų veikloje dalyvauti 40 val./mėn, 6 mėnesius. Veiklos gali vykti savarankiškai, tačiau su reguliariu vadovės (kuratorės) lydėjimu.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Ieškome savanorio, kuris norėtų:
bendrauti su vaikais ir jaunimu (nuo 14 iki 29 metų);
bendrauti su vidutinio, vyresnio ar senyvo amžiaus žmonėmis;
išmokti organizuoti renginius, juos vesti, bei rengti projektus;
savanoriauti kitų organizacijų renginiuose, akcijose, žygiuose tiek rajone, tiek mieste;
tapti drąsesnis, labiau savimi pasitikėti;
atrasti savo talentus, pažinti, ko jis nori;
išmokti tapti lyderiu, atsakingu ir įsipareigojančiu kitiems;
išmokti nebūti savanaudišku, bet padėti kitiems.
Bendruomenės buveinėje nevyksta nuolatinė veikla, todėl savanoriška veikla vykdoma, bendradarbiaujant su kitomis Alytaus rajono ir miesto organizacijomis.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
2
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Amžius

nuo 14 m. Adresas
Saulės g. 79A, Vankiškių k., LT-64232 Alytaus r.
Savivaldybė
Alytaus rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
861843723
Svetainė
http://vankiskiubendruomene.lt/
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška