Zarasų socialinės globos namai

Apie organizaciją
Zarasų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Globos namų tikslai - teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausią interesą; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinat jų asmeninius poreikius, sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene; atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė.
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Globos namuose dirbama su suaugusiais psichinę, proto negalią turinčiais asmenimis. Savanoriui bus suteikta galimybė dirbti tiek individualiai, tiek su grupe asmenų. Grupių dydis neapibrėžiamas. Savanoris būtų užimtas 10 valandų per savaitę ir dirbtų jam patogiu laiku.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanorystės grafikas lankstus, savanorystės laikas ir trukmė aptariami su savanoriu prieš pasirašant
savanoriškų darbų atlikimo sutartį. Savanoriai dirbtų pagal individualų darbo grafiką 10 valandų per
savaitę. Darbo grafikas bus reguliariai peržiūrimas pagal poreikį ir aplinkybes.
Savanoriškos veiklos: galėtų teikti bendravimo, užimtumo paslaugas. Tai būtų pagalba neįgaliam norint pasivaikščioti, paskaityti spaudą, knygas, sportiniai/atsipalaidavimo užsiėmimai, šokiai, stalo ir lauko žaidimai, skaitymas, kompiuterio pradmenų mokymas, dailiųjų rankdarbių gaminimas, dailės terapijos, mezgimas, žaidimų popietės, muzikos terapijos, šventės; kūrybinės – meninės dirbtuvės, žaidimai gryname ore/patalpoje; gyvūnų/augalų priežiūra, mokymas eko rūšiavimo, asmens su negalia motyvacijos įveikti iškilusias socialines problemas stiprinimas, esamų įgūdžių palaikymas.
Pagalba darbuotojams palydint gyventojus į ekskursiją, gydymo įstaigas, biblioteką, tvarkantis, apsiperkant, lankantis pas artimuosius, padėti tvarkyti artimųjų ar mirusių gyventojų kapines t.y. atlikti įvairias rutinines buitines užduotis. ir pan. Pagalba organizuojant renginius, dalyvaujant Maisto banko akcijose, labdarose ir kitos veiklos. Savanoris taip pat galėtų skirti laiko savo inicijuotai veiklai t. y. darbui su informacinėmis technologijomis (renginių, parodų fotografavimas; skelbimų maketavimas; pasiruošimo renginiams darbai; informacinių stendų paruošimas) ar užsiimti kita veikla ruošiantis užsiėmimams.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Zarasų socialinės globos namai norėtų priimti savanorius, kurie yra motyvuoti darbui, komunikabilūs, atsakingi, veiklūs, kūrybingi, nuoširdūs, turintys drąsių ir unikalių idėjų ir siekiantys jas įgyvendinti, galintys pasiūlyti originalių ir esminių pasiūlymų dėl veiklos procesų tobulinimo, gebančių bendradarbiauti, prisitaikyti įvairiose situacijose, gerbiantys kitų asmenų teises, nebijantys iššūkių, gebantys saugoti konfidencialią informaciją bei mokantys vadovautis įstaigos tikslais. Jie turi būti tolerantiški ir emocionaliai stabilūs, nes nuo daugumos savybių priklausys bendravimo efektyvumas tarp savanorių ir priimančios organizacijos personalo ir gyventojų.
Pageidautumėme, kad savanoris būtų emociškai stiprus, socialiai atsakingas, gebantis komunikuoti, gebėtų parodyti įvairias užimtumo veiklas, rankdarbių kūrimą.
Savanoris turėtų noriai bendrauti su senyvo amžiaus ir/ar turinčių fizinę negalę suaugusiais asmenimis.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
4
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik su tam tikra negalia

Adresas
Aušros g. 18 B, LT-32133 Zarasai
Savivaldybė
Zarasų rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
865654311
Svetainė
www.zarasusgn.lt
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Taip
Paieška