VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Apie organizaciją
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras dalyvavo projekte „Informal Gate Mentoring“ (Grundtvig), kurio tikslas – plėtoti savanorių neformalių mentorių struktūras ir mokymo metodus. Partneriai sukūrė metodinę medžiagą „Informal Gate Mentoring Training Programme“. Pagal kurią mokėme tikslinę grupę. Organizacija dirbo su jaunais žmonėmis projekte „Atrask save“. Projekto tikslas - juos grąžinti į švietimo sistemą, suteikti jiems galimybę savanoriškai dirbti arba grįžti į darbo rinką. Naudojant skirtingus darbo metodus, įrankius, padedančius jiems daugiau sužinoti apie save, nustatytų jų stipriąsias ir silpnąsias puses. Organizacija buvo KA2 ir KA3 Erasmus + projektų, susijusių su jaunimu, dalyvis. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras taip pat dalyvavo jaunimo „TIY - Forgotten treasure“ projekte (Easmus + KA2 tarptautinė jaunimo iniciatyva). Šios tarpvalstybinės jaunimo iniciatyvos tikslinė grupė buvo jauni žmonės, kurie domisi su vietine sritimi susijusiais klausimais, pvz., mažų, vietinių lankytinų vietų, gyvenimo kaimo vietovėse vystymu, naujų galimybių plėtoti ar tobulinti savo verslumo įgūdžius, mokytis istorijos ir geografijos neformaliu būdu. Pagrindinis TYI „Forgotten Treasure“ tikslas buvo skatinti vietos bendruomenės veiklą tarp jaunimo iš kaimo ar nepakankamai išsivysčiusių vietovių. Šiuo metu vykdome Į(si)darbinimo platformos diegimas taikant mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) metodą – SEPAL. Projekto tikslas – sukurti struktūrą, pagal kurią, mažiausiai 300 24-29 metų amžiaus jaunuolių, priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms – neįgalieji, romų tautybės, migrantai, žemos kvalifikacijos ar iš mokymosi sistemos „iškritę“ – penkiose Europos Sąjungos šalyse plėtojant WISE (angl. Work Integration Social Enterprise) modelį, turėtų galimybę dalyvauti mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) programoje ir įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų integracijai į darbo rinką. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras turi ilgametę patirtį įgyvendinant (re)integracijos į darbo rinką projektus ir, remdamiesi savo patirtimi, jaučiame spragą jaunų žmonių kompetencijų ugdyme mūsų šalyje. Kartu su partneriais įgyvendindami šį projektą, sieksime, kad socialiai pažeidžiamų grupių jaunuoliai turėtų kuo didesnes galimybes integruotis į darbo rinką ir įgytų tam reikalingų žinių bei įgūdžių.

Savanoriškos veiklos sritis
Įvairios
Kiek savanorių organizacija gali koordinuoti?
30
Mentoriai

  • Raimonda Monstvilaitė - projektų koordinatorė - vietos JGI koordinatorė „Atrask save“ projekte.
  • Agnė Raubaitė - psichologė, įdarbinimo specialistė į(si)darbinimo platformos diegimas taikant mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) metodą – SEPAL.
  • Gintarė Černikienė - projektų vadovė - vietos JGI koordinatorė „Atrask save“ projekte.

Amžius

14-29 m. Adresas
Tilžės g. 198, Šiauliai
Savivaldybė
Šiaulių miesto savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
+370698445565
Svetainė
www.zispb.lt
Facebook
https://www.facebook.com/zispb.lt/
Organizacijos patirtis
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras priima savanoriauti moksleivius vykdant projektines veiklas bei konferencijos. Organizacija buvo akredituota, kaip priimančioji „Atrask save“ projekte. Šio projekto metu priiminėjome savanorius, kuriuos rekomenduodavo Užimtumo tarnyba. Taip pat esame akredituoti, kaip siunčiančioji organizacija Europos savanorių tarnyboje.
Akredituota: Taip
Paieška