Struktūrinis dialogas

Kas yra ES Jaunimo dialogas?

Tai unikalus įrankis, kuris jauniems žmonėms suteikia galimybę aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą ir daryti tiesioginę įtaką Lietuvos ir Europos politikai. Šiuo metu vyksta 7-asis proceso ciklas, kuris baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. Iki šio termino visos Europos Sąjungos narės turi suformuoti bendrą poziciją, kuri bus teikiama ES Komisijai. Dabartiniam ciklui pirmininkauja Rumunija, Suomija ir Kroatija.

Kaip vyksta Jaunimo dialogas?

Jaunimo dialogo procesą galima paaiškinti labai paprastai. Pavyzdžiui:

1. Tėvai (suaugusieji), žinodami finansines atostogų galimybes, pakviečia vaikus, kad sužinotų visos šeimos narių nuomonę: ar šeima nori vykti atostogauti ir kokių atostogų norėtų kiekvienas iš šeimos narių (suformuluojama Jaunimo dialogo tema);

2. Vaikai pasitarę pateikia savo idėjas ir siūlymus tėvams (vyksta konsultacijos, rezultatai apibendrinami);

3. Visos šeimos narių nuomonės apžvelgiamos, sugrupuojamos, suformuluojami galimi kompromisai, pasveriama, kurie variantai realistiški, o kuriems, pavyzdžiui, neužteks pinigų (Europos iniciatyvinis komitetas parengia visų nuomonių apibendrinimą – dokumentą);

4. Tada įvyksta šeimos susitikimas, kai visi pasiūlyti variantai apsvarstomi ir priimami sprendimai, kur šeima vyks atostogauti, kokios idėjos bus atidėtos kitiems metams, kaip kiekvieno iš šeimos narių – tiek suaugusiųjų, tiek vaikų – norai bus įgyvendinti vienos kelionės metu (II-oji Europos jaunimo konferencija, jaunimo delegatai ir sprendimų priėmėjai remdamiesi konsultacijų rezultatais parengia jungtines rekomendacijas);

5. Tėvai paskambina seneliams ir paklausia jų patarimo, kaip geriausiai suplanuoti atostogas. Seneliai pateikia savo pastebėjimus apie jaunos šeimos planus. Šeima dar kartą peržvelgia visas idėjas ir patvirtina kelionės planą (po tolimesnių diskusijų ir politinių debatų III-iojoje ES konferencijoje pateikiamos bendru sutarimu priimtos konferencijos išvados, jos perduodamos ES Tarybai);

6. Šeima išvažiuoja atostogauti (ES Taryba parengia rezoliuciją, į ją atsižvelgiama formuojant ir įgyvendinant su jaunimo reikalais susijusią politiką ES).

Nori sužinoti daugiau? Atsisiųsk oficialų ES jaunimo dialogo pristatymą čia

Informacija atnaujinta 2020 06 01