Erasmus+

** Erasmus+ ** Tikslas: programa Erasmus+ apima buvusias (2007-2013) ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą programą (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą). Pagrindiniai programos veiksmai susiję su asmenų mokymosi mobilumu, bendradarbiavimu dalinantis inovacijų ir dalinimosi gerąja patirtimi bei politinių reformų rėmimu. Koordinuoja: Europos Sąjunga. Atstovai: Europos Sąjungos valstybės. ** Youth Wiki Tool ** (angl.) – tai ES programos Erasmus+ dalis, skirta faktais ir žiniomis grįstai jaunimo politikai užtikrinti. Šiuo metu Lietuvos korespendentas Youth Wiki Tool yra Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nacionalinis korespondentas pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus nuolat teikia ir atnaujina informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Lietuvos teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo srityje. Detalesnę informaciją apie Erasmus+ rasite [ čia ](http://esn.org//Erasmus?gclid=CLiYytz-_ccCFSQIwwod4dcINQ) .

Paieška